Koncert zespołu Dziczka na zakończenie Festiwalu Nowe Epifanie

22 marca w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie na zakończenie Festiwalu Nowe Epifanie zaprezentowany zostanie koncert „Jak przedziwne Twe Imię” w wykonaniu zespołu Dziczka. Na program koncertu składają się pieśni o religijnym charakterze (tzw. psalmy), zaczerpnięte z nagrań autentycznych wykonawców z obszaru Ukrainy Wschodniej, Polesia, a także Północnego Podlasia (częściowo w granicach współczesnej Polski), ponadto utwory znalezione w źródłach drukowanych, a także nabożne kantyki św. Dymitra z Rostowa – największego klasyka ukraińskiej literatury religijnej końca XVII i początku XVIII wieku, urodzonego na Kijowszczyźnie.

W tradycji ludowej tzw. psalmy wykonywano zarówno w cerkwi, jak i poza świątynią̨, na dworze lub w domu. Tematykę̨ większości stanowią̨ motywy biblijne lub apokryfy powstałe w tradycji ustnej i przekazywane z pokolenia na pokolenie wśród ludu. Muzyka psalmów, a także sposób ich wykonywania są̨ zróżnicowane – czasami przypomina cerkiewną, czasami jest bardziej w stylu pieśni obrzędowych lub lirycznych.

„Czemu jesteście zmieszani?” to hasło 15. edycji Festiwalu Nowe Epifanie organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Festiwal rozpoczął się 14 lutego i potrwa do 24 marca 2024 w Warszawie.

Podstawowym celem Festiwalu Nowe Epifanie jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II. Formuła Festiwalu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje prezentację przedstawień teatralnych, widowisk muzycznych w przestrzeniach sakralnych, wystaw, pokazów filmowych poruszających w nowoczesny sposób tematykę religijną i teologiczną oraz towarzyszących im spotkań dyskusyjnych, prowokujących do duchowej refleksji oraz odnawiających dialog religii ze sztuką. W 2024 roku organizatorzy wracają do prezentacji w programie najlepszych spektakli z ubiegłego sezonu teatralnego, podejmujących tematy duchowe, etyczne i religijne. „Czemu jesteście zmieszani?” to hasło 15. edycji Festiwalu Nowe Epifanie.

Zespół Dziczka powstał w 2006 roku. Pomysł wspólnego śpiewania zrodził się w trakcie spotkań na rozmaitych warsztatach śpiewu tradycyjnego. Zespół formalnie zaistniał w listopadzie 2006 roku, kiedy to po raz pierwszy wystąpił publicznie, na festiwalu muzyki tradycyjnej w Wilnie. Poprzedzające ten występ spotkania były ich pierwszymi regularnymi próbami. Wykonywane przez grupę pieśni pochodzą głównie z lewobrzeżnej Ukrainy, gdzie Tatiana Sopiłka prowadzi badania etnomuzykologiczne. Ona też czuwa nad autentyzmem wykonywanych pieśni.

Grupa wystąpi w składzie Tetiana Sopiłka (kierownik zespołu) oraz Maniucha Bikont, Justyna Czerwińska, Amelia Pietroczuk, Maria Puzyna, Agata Wróbel.

Bilety na koncert można nabyć przez stronę www.noweepifanie.pl.

* Zdjęcie główne: Zespół Dziczka, fot. Adam Kuliś