Kielecki Tabor Domu Tańca

Stowarzyszenie Dom Tańca oraz Stowarzyszenie To.pole zapraszają do udziału w Taborze Kieleckim, który odbędzie się w dniach 4–11 sierpnia 2013, w miejscowości Sędek koło Łagowa (woj. świętokrzyskie).

Tabor to tygodniowa "szkoła tradycji" – warsztaty poświęcone polskiej muzyce tradycyjnej w jej autentycznej, niestylizowanej postaci. Co roku celem Taboru jest nauka zanikających form tańca, śpiewu, muzyki instrumentalnej, a także rzemiosła z danego regionu Polski.

14. edycja imprezy poświęcona będzie tradycjom muzycznym i kulturalnemu dziedzictwu Kielecczyzny.

Ważnym elementem Taboru są codzienne warsztaty – instrumentalne, śpiewacze, taneczne, prowadzone przez praktyków polskiej muzyki tradycyjnej (zarówno wiejskich mistrzów, jak i ich uczniów).

Program, obok warsztatów, uzupełniają wieczorne zabawy taneczne z kapelami wiejskich mistrzów i ich uczniów, wykłady, spotkania, projekcje filmów.

Tabor ma zatem wielowymiarowy charakter – przede wszystkim edukacyjny, ale także naukowy, artystyczny i społeczny. Jego ideą jest uczenie się bezpośrednio od mistrzów ze starszego pokolenia, dlatego też Tabor opiera się na potencjale miejscowych muzykantów, śpiewaczek, tancerzy, rzemieślników.

Tabor stwarza integrujące sytuacje społeczne – podczas wieczornych zabaw jest miejsce zarówno dla miejscowych, mieszkańców wsi i okolic, jak i przyjezdnych, uczestników warsztatów, w dowolnej zresztą kolejności, bo obie grupy są dla nas równie ważne.

Podczas Taboru Kieleckiego zapraszamy do udziału m.i.n w warsztatach tańca, śpiewu, gry na skrzypcach, trąbce, akordeonie, klarnecie, barabanie.

Uwaga – ilość miejsc ograniczona! Zapisy już ruszyły.

Szczegółowy program Taboru, warunki uczestnictwa, zapisów oraz informacje praktyczne można znaleźć na stronie Taboru Kieleckiego:
http://taborkielecki.domtanca.art.pl/

Zapraszamy także do odwiedzenia wydarzenia na Facebook’u:
https://www.facebook.com/events/522709411111722/?fref=ts

TESTTT