Kielce. Wizje pasyjne twórców ludowych

ZUkrzyżowanie - wyk.Marianna Wiśnios, fot. Muzeum Narodowe w Kielcach

Ukrzyżowanie – wyk.Marianna Wiśnios
fot. Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza na nową wystawę czasową związaną z okresem Wielkiego Postu,
zatytułowaną „Pasja według artystów ludowych”. Wystawa prezentuje sceny pasyjne związane z okresem
Wielkiego Postu.

Są to sceny zaczerpnięte ze sztuki oficjalnej i utrwalone w ikonografii ludowej przez kilka
pokoleń twórców.

Najpełniej przedstawiła je Marianna Wiśnios – jej religijne obrazy,
zwłaszcza pasyjne, należą do najcenniejszych zabytków etnograficznych muzeum.

Źródłem inspiracji artystki była żarliwa modlitwa, głównie różańcowa i
najbliższe jej Tajemnice Bolesne. Głęboko i autentycznie przeżywane treści wzbogacała
własnymi wątkami o niezwykłej poetyce. Na wystawie pokazujemy cztery obrazy namalowane w
latach 1960 – 1972, na papierze w typowej dla tej autorki technice mieszanej: Chrystus na tronie Heroda,
Chrystus w czyśćcu, Ukrzyżowanie i Ukrzyżowany Pan Jezus wśród aniołów.

Autorami rzeźb są dawni ludowi artyści, głównie świątkarze, jak Stanisław Jabłoński, Józef Piłat, Leon Kudła, Adam Zegadło,
Stanisław Denkiewicz i Józef Zganiacz.

Wśród wykonawców są także współcześnie działający twórcy związani z konwencją ludową i tematyką
religijną: Marian Porada, Zbigniew Łabuda, Zdzisław Purchała, Grzegorz Król i Marek Żak.

Do najpopularniejszych tematów pasyjnych, zarówno w rzeźbie, jak i malarstwie,
należy Ukrzyżowanie oraz sceny z cyklu Opłakiwanie, znane pod nazwą:
Niewiasty pod krzyżem, Płaczące pod krzyżem oraz Aniołowie pod krzyżem.

Niezliczone ich warianty namalowała Marianna Wiśnios – był to temat w twórczości tej artystki
dominujący, a niezrównane wizerunki pozostawili w rzeźbie Józef Piłat i Leon Kudła.

Pozostałe tematy, udokumentowane na wystawie pracami wybitnych ich autorów to: sceny z cyklu Biczowanie,
oraz Chrystus z krzyżem, Upadek pod krzyżem, Zdjęcie z krzyża, Pieta i Frasobliwy – postać kręgu pasyjnego
i zarazem symboliczne podsumowanie Męki Pańskiej.

Radosne Zmartwychwstanie Chrystusa zapowiada, zamykający ekspozycję, obraz Marianny Wiśnios.

Ekspozycję „Pasja według artystów ludowych” będzie można zwiedzać od 6 marca do 18 kwietnia br. w sali
wystawowej Muzeum Narodowego przy ul. Orlej 3.

Źródło: Muzeum Narodowe w Kielcach

TESTTT