Drewniane Cerkwie w Regionie Karpat w Polsce i na Ukrainie. Spotkanie w Jaremcze

W dniach 7-11 lipca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Międzynarodowej Rady Dobra Światowego Dziedzictwa Drewniane Cerkwie w Regionie Karpat w Polsce i na Ukrainie.

W trakcie spotkania wizytowano cerkwie w Werbiążu Niżnym, Jasini i Rohatyniu na Ukrainie. Obrady plenarne toczyły się w Jaremczu na Huculszczyźnie. W spotkaniu uczestniczyli tradycyjnie polscy i ukraińscy gospodarze cerkwi, reprezentanci administracji obwodowej ze Lwowa, Iwano – Frankowska (Stanisławowa) i Użgorodu (Zakarpacie) oraz specjaliści z Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod kierunkiem zastępcy dyrektora NID Mariusza Czuby, a także eksperci ukraińscy koordynowani przez Włodzimierza Gerycza z Żółkwi.

W trakcie wizyt studialnych zapoznano się z wybranymi problemami konserwatorskimi w świątyniach Zakarpacia i w Rohatyniu. W czasie obrad strony zdały relacje z podejmowanych działań konserwatorskich we wszystkich 16 drewnianych cerkwiach współtworzących wpis na Listę Światowego Dziedzictwa. Strona ukraińska podkreślała wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich w cerkwiach w Drohobyczu i Potyliczu oraz odsłonięcie zapomnianej krypty we wschodniej partii cerkwi w Żółkwi.

cerkiew-unesco-nid_2

fot. www.nid.pl

Przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprezentowali opracowania konserwatorskie dotyczące cerkwi w Brunarach, Owczarach i Kwiatoniu. Opracowania te, wykonane na podstawie oryginalnej metodologii diagnozowania problemów konserwatorskich sformułowanej w NID, stanowią istotny element budowy systemu zarządzania dobrem światowego dziedzictwa. Planuje się sukcesywną realizację studiów konserwatorskich dla wszystkich świątyń współtworzących wpis na Listę Światowego Dziedzictwa, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Dokumentacje te staną się też podstawą dla opracowania aktualnego i kompleksowego planu zarządzania, dla dobra światowego dziedzictwa.

Wyjątkowym uzupełnieniem tegorocznego spotkania był akcent odnoszący się do dziedzictwa niematerialnego Huculszczyzny. Rekonstrukcja huculskiego wesela oraz występ lokalnego zespołu wokalnego kultywującego tradycję śpiewu regionalnego uzmysłowiły zarówno bogactwo kulturowe Huculszczyzny, jak i bliskość i wzajemną zależność problematyki ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

fot. www.nid.pl

fot. www.nid.pl

Doroczne spotkania Międzynarodowej Rady Miejsca Światowego Dziedzictwa Drewniane Cerkwie w Regionie Karpat w Polsce i na Ukrainie stanową ważny element zarządzania dobrem światowego dziedzictwa oraz są żywym forum wymiany doświadczeń w gronie ekspertów i gospodarzy drewnianych cerkwi wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

* Zdjęcie główne: Cerkiew w Jasinie (Ukraina), fot. www.nid.pl

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa / www.nid.pl