Wystawa dawnych sądeckich strojów ludowych

Przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wystawa „Strojenie” prezentuje rzadko pokazywaną muzealną kolekcję sądeckich ubiorów ludowych, zawierającą ponad 800 unikalnych eksponatów z końca XIX i XX wieku. Wernisaż jest planowany na 4 sierpnia w Domu Gotyckim w Nowym Sączu.

– Kto chce zobaczyć, jak się ubiera i stroi lud wiejski na Sądecczyźnie, a nie może jeździć po jarmarkach do Starego i Nowego Sącza, do Łącka, do Limanowej, nie może każdej niedzieli i święta być w innym kościele, niechaj wybierze się w lipcu na odpust do klasztoru św. Kunegundy w Starym Sączu, a tam zobaczy zgromadzony razem lud z całej Ziemi Sądeckiej. Koło klasztoru gwarno, tłumnie i barwnie – a jak barwnie?! Oko nie może się oderwać od tych pięknych strojów, od tych wspaniałych, a różnobarwnych haftów na nich. Jedno ubranie ładniejsze i bogatsze od drugiego. Męska odzież idzie w zawody ze strojem kobiecym i wychodzi z tego porównania zwycięsko – pisał w 1905 r. w publikacji pt. “Kilka słów o strojach, budowlach, sprzętach i naczyniach w Sądecczyźnie”, etnograf i badacz kultury ludowej Seweryn Udziela.

Wystawa „Strojenie” będzie prezentacją rzadko pokazywanej muzealnej kolekcji sądeckich ubiorów ludowych, zawierającej ponad 800 eksponatów, w tym unikatowy zbiór świątecznych strojów Lachów Sądeckich, staromodne gorsety lachowskie i góralskie z końca XIX w., czy zachodniołemkowską “czuhę”.

Jednocześnie przybliży kulturowe znaczenie ubioru i mody w społecznościach tradycyjnych. Pokaże ubiór, szczególnie ludowy strój świąteczny jako “identyfikator” wskazujący na przynależność religijną, etniczną i lokalną, wyróżnik zamożności, statusu społecznego czy wieku, a modę jako przykład przenikania elementów kultury różnych grup etnograficznych, etnicznych i klasowych.

Na wystawie zobaczymy stroje wiejskie poszczególnych grup etnograficznych Sądecczyzny oraz ubiory mieszczańskie z przełomu XIX i XX w., a także fotografie archiwalne, dzieła malarskie i teksty źródłowe z początków poprzedniego stulecia, pokazujące sądeczan w “starodawnych” strojach.

Otwarcie wystawy 4 sierpnia 2017 r., godz. 17.00
Dom Gotycki
Nowy Sącz, ul. Lwowska 3

Wystawa czynna do 31 października 2017

* Zdjęcie na górze: Wystawa “Strojenie”, fot. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu