Głos o muzyce nieobecnej

Środowiska z całej polski (stowarzyszenia, grupy nieformalne) zajmujące się polską muzyką tradycyjna in crudo opublikowały list-głos o muzyce nieobecnej. Zachęcamy Państwa do poparcia i propagowania
Listu oraz idei w nim wyrażonych. Więcej na: www.list.domtanca.art.pl