Warszawa. Wielki Finał Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych, fot. arch MCKiS w Warszawie

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych
fot. arch MCKiS w Warszawie

25 września br. odbędzie się Wielki Finał Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych, podczas którego zostanie ogłoszony tegoroczny zwycięzca konkursu. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, które jest organizatorem festiwalu już od 7 lat dba o to, aby barwne tradycje naszych dziadków nie odeszły w zapomnienie.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzedowych to konkurs oparty na zasadach przeglądu, który Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zorganizowało już po raz siódmy.

Tegoroczne przeglądy rozpoczęły się 4 stycznia 2010, a zakończyły 31 lipca 2010. Do wzięcia udziału w konkursie zaproszone zostały amatorskie grupy teatralne, które posiadają w swoim repertuarze widowiska inspirowane obyczajami, wierzeniami oraz tradycją ludową.

Pięcioosobowe jury oglądało spektakle w terminie i miejscu wskazanym przez zespół. Jurorzy mieli możliwość udzielania zespołom konsultacji artystycznych. Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych promuje twórczość opartą na tradycjach regionu. Pobudza aktywność teatralną lokalnej społeczności. Pozwala wykorzystać wzorce tradycyjne we współczesnych działaniach twórczych. Przybliża, a zarazem popularyzuje kulturę regionu.

Zespoły biorące udział w MFTO zyskują możliwość wymiany doświadczeń warsztatowych. Konkurs skierowany jest do wykonawców przedstawień o tematyce obrzędowej, którzy wykorzystują różne formy teatralne.

Festiwal umożliwia prezentację spektakli, które w formie i tematyce osadzone są w tradycji regionu, jak i w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym.

Koncert Finałowy odbędzie się 25 września 2010, godz. 10.00 w Warszawie w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, Sala Widowiskowa.

Patronat medialny nad Festiwalem sprawuje portal KulturaLudowa.pl.

TESTTT