Gdańsk. Żuławy w poszukiwaniu tożsamości

etnografia_muzeum_gdansk.jpg

W roku 2008 Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku obchodzi swoje piećdziesięciolecie. Obchody 50-lecia odbędą się w dniach 15 i 17 listopada 2008 roku

W sobotę 15 listopada Oddział Etnografii organizuje sesję naukową pt Żuławy w poszukiwaniu tożsamości. Sesja rozpoczyna obchody jubileuszu a zarazem jest efektem całorocznej pracy etnografów oliwskich nad projektem badawczym o tej samej nazwie i wynikiem stacjonarnych, terenowych penetracji przeprowadzonych w lipcu tego roku w okolicach Żuław Wielkich. Rezultatami swoich badań w ramach sesji podzielą się pracownicy naukowi i studenci Instytutu Etnologii w Poznaniu i w Cieszynie uczestniczący w projekcie oraz muzealnicy i regionaliści.

15 listopada 2008
godz. 9.00-18.00

Oddział Etnografii MNG (Spichlerz Opacki)
ul. Cystersów 19
Gdańsk-Oliwa

PROGRAM SESJI

CZĘŚĆ I: Perspektywy badawcze godz. 9.00 – 10.10

09.00- Wojciech Bonisławski- dyrektor MNG- Powitanie gości
Wiktoria Blacharska – wprowadzenie w tematykę konferencji
09.20 Anna Drożdż (Uniwersytet Śląski, Cieszyn), Wielokulturowość Żuław – raport z badań terenowych
09.40 Grzegorz Gola (Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski), Muzeum Żuławskie – okruchy tożsamości regionalnej delty Wisły
10.00 Joanna Szechlicka, Łukasz Bugalski (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej), Dziedzictwo osadnictwa olęderskiego na Żuławach- analizy i koncepcje wykorzystania -raport z polsko – holenderskich warsztatów „Skarb Mennonitów”
10.20 przerwa na kawę

CZĘŚĆ II: Grupy etniczne, społeczne i zawodowe na Żuławach godz. 11.00 – 12.30

10.40 Łukasz Fitkowski (Uniwersytet Śląski, Cieszyn) „Żuławy – kraina nieodkrytych tajemnic…”. Opowieści wspomnieniowe przesiedleńców – próba analizy
11.00 Katarzyna Granowska, Marta Jaworska (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) Żuławy jako mała ojczyzna osadników i współczesnych mieszkańców
11.20 Anna Weronika Brzezińska, Małgorzata Wosińska (UAM, Poznań) Ukraińcy na Żuławach. Mechanizmy oswajania traumy kulturowej
11.40 Artur Trapszyc (Muzeum Etnograficzne, Toruń) Nieszawiacy na Żuławach. Zakorzenieni na obcej ziemi
12.00 dyskusja
12.30 przerwa na kawę

CZĘŚĆ III: Mała ojczyzna godz. 13.00 – 14.30

13.00 Agnieszka Żur (Uniwersytet Śląski, Cieszyn) „To jest mój hajmat” – współczesna tożsamość kulturowa mieszkańców Żuław. Próba analizy materiałów terenowych.
13.20 Amelia Frydrycka, Katarzyna Rybarczyk (UAM, Poznań) Marynowy – historia zasiedlenia wsi po II wojnie światowej
13.40 Marta Gradowska, Bartosz Stańda (UAM, Poznań) Tiegenort po II wojnie światowej – wspomnienia mieszkańców
14.00 Agnieszka Skowron (UAM, Poznań) Nowy Dwór Gdański – styl życia mieszkańców

14.20-16.00 przerwa obiadowa

CZĘŚĆ IV: Upowszechnianie kultury regionalnej godz. 16.00 – 17.30

16.00 Marzena Zawisza (Zepół Szkół Publicznych, Stary Targ) Tu jest ojczyzna moja – kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez edukację regionalną
16.20 Alicja Janiak(UAM, Poznań) Działalność zespołów regionalnych jako przejaw tożsamości współczesnych mieszkańców Żuław
16.40 Wiktoria Blacharska( Muzeum Narodowe, Gdańsk) Tworzenie wizerunku Żuław przez regionalnych twórców i działaczy
17.00 dyskusja i podsumowanie obrad

Sesja zorganizowana we współpracy z:
Instytutem Etnologii i Antropologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (Oddział w Gdańsku i Poznaniu)

Sesję zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

strona organizatora wiecej.gif

TESTTT