Funkcja „folku”: ilustracja, narracja, społeczeństwo

Muzeum Etnograficzne w Krakowie oraz Illustration Reaserch zapraszają 8 listopada na otwarcie wystawy Funkcja „folku”: ilustracja, narracja, społeczeństwo. Międzynarodowe poszukiwania wokół ilustracji

Wystawa towarzyszy Międzynarodowemu Sympozjum Ilustracji: „Funkcja folku: ilustracja, narracja, społeczeństwo”.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez MEK we współpracy z Manchaster School of Art, Cardiff School of Art And Design
i Solent School of Art and Design, które tworzą międzynarodową sieć współpracy środowisk akademickich i artystycznych – International Illustration Research. Pod tym szyldem artyści, historycy sztuki, badacze kultury realizują badania wokół ilustracji, rozumianej jako społeczny i kulturowy fenomen przedstawiania świata. Tworzą przestrzeń eksperymentu, w której powstają nowe metody badania
i interpretowania kultury wizualnej.

Funkcja”folku” to wystawa prezentująca współczesne prace ilustratorów, grafików
i projektantów książek, którzy językiem obrazów opowiadają o kulturze, na gruncie której wyrośli, komentują współczesność odnosząc się do korzeni.

Wykrojone z desek, malowane tanią farbą serca Jonnego Hannaha odwołują się poprzez formę do malarstwa naiwnego, w treści pobrzmiewają słowa ludowych piosenek. Laserowe wycinanki Petera Lloyda przywołują mroczny świat baśni (punktem wyjścia dla autora był poemat epicki pt. „Drzewo Sów” Roya Jamesa Mossa). Grafiki Alice Pattullo opowiadają o kulturze brytyjskiej przez pryzmat przesądów i zwyczajów, którym autorka przygląda się w swojej pracy badawczej. Delikatne szkice ołówkiem Mirrielle Fauchon wciągają w wijące się pod dzielnicami Londynu tunele klasztorne, łączące przytułki dla obłąkanych…

Na wystawie „Funkcja folku” swoje prace prezentuje dwudziestu autorów: Agryo Tsvala, Alexa Galea, Alice Pattullo, Amelia Johnstone, Andrzej Klimowski, Andrew Spackman, Anna Reynolds, Christine McCauley, Desdemona McCannon, Edson Nogueira, Jonny Hannah, Lotte Beatrix Crawford, Luise Vormittag & Nicola Carter, Mark Bloomfield, Melanie Miller, Mirrielle Fauchon, Monica Biagioli, Peter Lloyd, Sheena Calvert. Większość z nich tworzy indywidualnie, część pracuje w duetach
i grupach artystycznych.

Ich ilustracje otwierają przestrzeń poszukiwań na gruncie projektowania graficznego inspirowanego folklorem – doświadczeniami i wyobrażeniami zakorzenionymi we wspólnotowym obrazie świata: zwyczajach, obrzędach, wierzeniach, bajkach, legendach, muzyce, tańcu, a także w formach rzeczy codziennych i odświętnych, osadzonych w konkretnym krajobrazie, przekazywanych i przetwarzanych przez kolejne pokolenia.

Wystawa Funkcja „folku”: ilustracja, narracja, społeczeństwo. Międzynarodowe poszukiwania wokół ilustracji prezentowana będzie do 30. grudnia 2012 roku, w budynku muzeum przy ul. Krakowskiej 46.

Wystawa Funkcja „folku”: ilustracja, narracja, społeczeństwo. Międzynarodowe poszukiwania wokół ilustracji
9 listopada – 30 grudnia 2012
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
ul. Krakowska 46, Kraków
Bilet: 6 PLN

www.etnomuzeum.eu, www.illustrationresearch.co.uk

TESTTT