Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona. Tom 4 u nas do pobrania!

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego to kolejna publikacja, która ukazuje się w ramach serii wydawniczej pod wspólną nazwą „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona”. Tylko u nas możecie ją pobrać i przeczytać!

Prezentowane w tomie teksty są efektem spotkania, które miało miejsce w dniach 7–8 grudnia 2017 roku Lublinie. Jego celem było przedstawienie problematyki dotyczącej rozpoznawania funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.

Publikacja pod pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Katarzyny Smyk została podzielona na pięć części, a w każdej z nich autorzy opisują i analizują inny aspekt społeczno-kulturowego wymiaru funkcjonowania festiwali i przeglądów.

Więcej o publikacji w naszej cyfrowej czytelni.