Festiwal Strażników Tradycji we Wrocławiu

Nasz festiwal jest finałem realizacji projektu o nazwie Laboratorium Strażników Tradycji, który w 2013 roku prowadziło na Dolnym Śląsku stowarzyszenie Centrala Muzyki Tradycyjnej. Będzie to wspólne święto uczestników z wszystkich 8 grup warsztatowych Laboratorium, na które zapraszamy także każdego zainteresowanego muzyką ludową.

W ramach festiwalu odbędzie się przegląd polskich pieśni tradycyjnych w wykonaniu uczestników warsztatów śpiewaczych, za co otrzymają Odznakę Strażnika Tradycji jako zachętę do dalszych działań na rzecz kultury tradycyjnej.

Wieczorem przy muzyce na żywo odbędą się warsztaty polskich tańców ludowych oraz tradycyjna potańcówka. Oberki, polki, mazurki, podróżniaki destymflandzkie, janowskie, lubelskie, radomskie – do tańczenia i posłuchu zagra Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej (Lublin). W niedzielę zaprosimy na warsztaty animacji kultury, poświęcone dobrym praktykom ochrony i kontynuacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROGRAM:

7 grudnia (sobota)

g. 14-17 Przegląd polskich pieśni tradycyjnych – w wykonaniu uczestników projektu Laboratorium Strażników Tradycji
g. 19 Warsztaty tradycyjnych polskich tańców ludowych – poprowadzi Katarzyna Tucholska (Dom Tańca). Wstęp: 5 zł
g. 20 Zabawa taneczna– zagra Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej (Lublin) + goście specjalni! Wstęp: 5 zł

8 grudnia (niedziela)

g. 12-16 Warsztaty animacji kultury:„Muzyka, panie, jest nieskończona! – kontynuacja i rewitalizacja tradycji muzycznych w praktyce.”
Zapisy u organizatora!

„STRAŻNICY TRADYCJI“ to nie żadna „policja” albo „straż” kulturowa. To osoby, które pielęgnują same w sobie świadomość własnej tradycji, starają się ją bliżej poznać, nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Ich kluczem jest osobiste odniesienie do dziedzictwa (bo „każdy jest czyimś wnukiem”) oraz głębokie zrozumienie istoty bezpośredniego przekazu kultury między ludźmi. Strażnicy Tradycji chcą więc poszerzać swe kompetencje na tym polu i w razie potrzeby są gotowi dzielić się nimi z innymi najlepiej jak potrafią.” (Olga Chojak)

KONTAKT z organizatorem:
e-mail: info@straznicytradycji.pl
tel. 506560016

Więcej informacji: www.straznicytradycji.pl

* * *

Kapela Braci Diobaków z Woli Destymflandzkiej

Ewa Grochowska – skrzypce

Krzysztof Butryn – suka biłgorajska, bębenek obręczowy, baraban

Edyta Piekarczyk – basy trzystrunowe

Muzycy tradycyjni młodego pokolenia – grają tradycyjną muzykę taneczną.
Główny obszar ich zainteresowań to opanowanie archaicznego stylu gry na instrumentach smyczkowych z regionów: radomskiego, lubelskiego i destymflandzkiego – stąd nazwa kapeli. Grają w stylu do dziś określanym na wsiach jako „starodawny” ale potrafią się także odnaleźć w różnych nowych stylach, zależnie od potrzeby i sytuacji.
Tradycje muzyczne wsi Wola Destymflandzka sięgają XIX wieku i zapoczątkowane zostały przez trzech braci: Jana, Ignacego i Edwarda Dziobaków. Ich spadkobiercy muzyczni nawiązują w swoim repertuarze zarówno do tradycji rodzinnych, odziedziczonych po rodzinie Dziobaków, jak i do własnych doświadczeń gromadzonych podczas nauki u muzykantów starszego pokolenia, wybitnych skrzypków: Jana Gacy z Przystałowic Małych, Stanisława Głaza z Dzwoli i Bronisława Bidy z Gródek.

Ich grę charakteryzuje surowość formy i improwizacyjność. Grają głownie do tańca, wychodząc z założenia, że muzyka i taniec to najlepszy sposób dialogu międzyludzkiego i międzypokoleniowego. Często biorą udział w projektach muzycznych, łączących tradycje muzyczne wsi ze współczesną muzyką elektroniczną i awangardową, co w pewnym sensie jest efektem refleksji nad miejscem w kulturze i świecie nam współczesnym muzyki, którą praktykują.
Pytanie o walory duchowe i estetyczne muzyki tradycyjnej nie jest dla nich pytaniem „etnomuzykologicznym” czy w jakikolwiek inny sposób naukowym, ale potrzebą wyrażenia odczucia, że jest ona adekwatna do tego, kim i w jaki sposób czują się jako ludzie, poszukujący formy wypowiedzi artystycznej/muzycznej.
Bo muzyka – jak mawiał Jan Gaca – jest nieskończona.
Są inicjatorami i pomysłodawcami wielu przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, dedykowanych popularyzowaniu i nauce tradycyjnej muzyki instrumentalnej, m.in. projektu „Staromodni” (2011) i programu „Złoty Talar. Nieformalna edukacja muzyczna jako kapitał kulturowy” (2012/2013).

Więcej informacji:

www.staromodni.pl,

www.facebook.com/kapelabracidziobakow
,
www.sukabilgorajska.pl

Katarzyna Tucholska

Tanecznica, harmonistka, magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Związana od lat z warszawskim Domem Tańca i z Fundacją „Muzyka Kresów” z Lublina. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu upowszechniania kultury (nauka gry na harmonii pedałowej od muzykantów starszego pokolenia na radomszczyźnie). Prowadzi warsztaty tańca tradycyjnego, zabawy (także dla dzieci), prelekcje dotyczące harmonii polskiej. Pracuje w ACCREA Bartłomiej Stańczyk, gdzie stroi, naprawia, renowuje i rekonstruuje harmonie i akordeony.

TESTTT