Złoty Talar – podsumowanie projketu muzycznego

Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Kapela Braci Dziobaków serdecznie
zapraszamy do Lublina na uroczyste zakończenie tegorocznej edycji
„Złotego Talara". W programie m.in. spotkania, wykłady, filmy oraz
zabawa taneczna.

Program:

Poniedziałek, 25 XI 2013

Godz. 18.00: spotkanie z dr Agatą Kusto (UMCS), poświęcone tradycyjnej muzyce instrumentalnej Lubelszczyzny,
w kontekście zbiorów zamieszczonych w VI tomie znakomitego opracowania
„Lubelskie. Źródła i materiały” (tom poświęcony muzyce instrumentalnej i
jej wykonawcom).

ok. 19.00 – prezentacja filmu przedstawiającego cykl warsztatów i zabaw tanecznych pt. „Pograjka – taniec, muzyka, tradycja” organizowanych od 2007 roku przez Kapelę Braci Dziobków i Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Miejsce:
sala konferencyjna Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14,
Lublin (wejście od placu po Farze).dr Agata Kusto – adiunkt w Instytucie
Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS.

Prowadzi zajęcia
dydaktyczne z teorii muzyki, etnomuzykologii i zagadnień związanych ze
współczesną kulturą muzyczną. W pracy naukowej zajmuje się muzyką
tradycyjną Lubelszczyzny (Zenon Koter, Agata Kusto, Muzyka
instrumentalna. Instrumentarium – Wykonawcy – Repertuar, cz. 6, pod
redakcją Jerzego Bartmińskiego [w:] Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła
i Materiały, t. 4 Lubelskie, pod redakcją Ludwika Bielawskiego, Lublin:
Polihymnia 2011), oraz polskim repertuarem religijnym. Dokumentuje
aktualne działania w zakresie muzyki tradycyjnej i muzyki folkowej. Od
września 2013 redaguje czasopismo folkowe Gadki z Chatki.

Wtorek, 26 XI 2013

Godz. 18.00: spotkanie z Remigiuszem Mazurem – Hanajem, połączone z opowieścią o muzyce Roztocza, legendarnych muzykantach i tradycyjnych zespołach instrumentalnych.

Po spotkaniu zaprezentowana zostanie również filmowa dokumentacja programu „Złoty Talar” (2012-2013) a także film przedstawiający sylwetkę Stanisława Głaza,
który w tym roku obchodzi jubileusz 80-tych urodzin (scenariusz: Marta i
Krzysztof Butrynowie; zdjęcia: Andrzej Łukasz i Jakub Machałek;
rejestracja dźwięku: Michał Kowalski; montaż: Jakub Machałek).

Miejsce: Sala konferencyjna Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, Lublin (wejście od placu po Farze).

Remigiusz
Mazur-Hanaj – współtwórca ruchu domów tańca w Polsce, etnograf,
animator („Jest drabina do nieba”, „Tabor Domu Tańca”) i dokumentator
(od 1993) tradycyjnej kultury etnomuzycznej, pomysłodawca, konsultant i
realizator wielu inicjatyw edukacyjnych w tej dziedzinie. Scenarzysta
filmów dokumentalnych, autor audycji radiowych, współpracownik Polskiego
Radia. Jako muzyk brał udział m.in. w grupach Księżyc, Bractwo Ubogich,
Wędrowiec. Wydawca i redaktor serii płytowej „In crudo”. Juror
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Redaktor stron
MuzykaTradycyjna.pl oraz MuzykaRoztocza.pl. Sentymentalnie związany z
Lubelszczyzną, mieszka pod Warszawą.

Godz. 21.00 – 23.00: Jesienny bal taneczny w starym stylu.

Zagrają:
Kapela Stanisława Głaza z Dzwoli, Zbigniew Butryn, Remigiusz Mazur –
Hanaj, Kapela Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej oraz uczestnicy
Programu „Złoty Talar”.

Miejsce: Kawiarnia „Teatralna”, ul. Dominikańska 5 (Stare Miasto), Lublin.
Wstęp na zabawę bezpłatny. Mile widziane będą dobrowolne wpłaty do
rozbitej skarbonki, które pozwolą nam pokryć koszty zabawy tanecznej.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Marzenie Szalast, właścicielce
kawiarni „Teatralna”, za możliwość wykorzystania przestrzeni kawiarni na
nasze spotkanie. Dziękujemy!

Organizatorzy: Kapela Braci
Dziobaków z Woli Destymflandzkiej: Ewa Grochowska, Krzysztof Butryn,
Edyta Piekarczyk, Stowarzyszenie Twórców Ludowych (Zarząd Główny,
Lublin).

„Złoty talar” jest programem
popularyzatorsko – edukacyjnym, polegającym na stworzeniu możliwości
uczenia się i doskonalenia umiejętności amatorskiego wykonawstwa muzyki
instrumentalnej wraz z popularyzacją wiedzy na temat stylów i form
muzycznych.
Program oparty jest na metodzie przekazu
bezpośredniego, na jakim opiera się system edukacji muzycznej w kulturze
tradycyjnej. Materiałem do pracy jest instrumentarium i style muzyczne
funkcjonujące w polskiej muzyce tradycyjnej, czyli: skrzypce, suka
biłgorajska, basy, bębenek oraz tradycyjna muzyka taneczna, która jest
uważana przez antropologów za formę kultury sprzyjająca komunikacji
międzyludzkiej i międzypokoleniowej.

Program popularyzuje naukę
gry na instrumentach dawnych i rzadko występujących (np. suka
biłgorajska) jak i na instrumentach bardziej „współczesnych” (skrzypce,
basy dłubane, bęben).
Głównym założeniem programu jest
upowszechnianie przekonania o znaczeniu aktywnego uczestnictwa w
kulturze i wypracowywanie wzorców takiej aktywności.
Tytuł programu
nawiązuje do przekonania, że dobra kultury i umiejętności zarówno
kulturowe jak i społeczne są największym kapitałem i tak powinny być
postrzegane: gromadzenie wiedzy i doświadczeń udziału w kulturze jako
gromadzenie i pomnażanie bezcennego kapitału.

Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Lublinie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TESTTT