Najstarsze filmowe nagrania polskiej muzyki ludowej

19 listopada w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone najstarszym
źródłom filmowym dokumentującym muzyczne tradycje ludowe w Polsce.

Mgr Jacek Jackowski wygłosi wykład połączony z projekcją przykładów filmowych i muzyką graną na żywo przez Kapelę Mazowiecką Bartosza Niedźwieckiego i Kapelę Wielkopolską Michała Umławskiego.

Słuchacze dowiedzą się m.in. o początkach filmu etnograficznego, o historii filmowej rejestracji zwyczajów muzycznych, gry na instrumentach, tańców, itd.

Wykład zostanie zilustrowany fragmentami najstarszych zachowanych filmów dokumentujących grę i taniec ludowy, z których wiele zostanie pokazanych po raz pierwszy.

Prelekcja połączona z pokazem filmowym jest ściśle związana z realizowanym przez Stowarzyszenie „Liber Pro Arte” i Zakład Muzykologii Instytutu Sztuki PAN projektem dofinansowanym z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykład poprzedzi prezentacja najnowszego tomu Zeszytów Koła Naukowego Etnomuzykologii.

19 listopada (wtorek), godz.18.30
Instytut Muzykologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 32 wejście C, sala nr 3

TESTTT