Dudziarze.pl – strona o polskich dudach i dudziarzach

Można już odwiedzać nową stronę internetową, poświęconą dudom i muzyce dudziarskiej. Znajdziemy na niej teksty i materiały foto-wideo dokumentujące współczesne przejawy dudziarskiej muzyki ludowej w Polsce.

Strona dudziarze.pl powstała z inicjatywy Fundacji Muzyka Zakorzeniona, przy współpracy z praktycznie wszystkimi polskimi środowiskami dudziarskimi. Intencją autorów strony jest pokazanie żywej tradycji dudziarskiej w Polsce.

„Chcieliśmy pokazać muzykę dudziarską w pozascenicznym kontekście, żywą, potrzebną lokalnym społecznościom i młodym pokoleniom” – czytamy w informacji przesłanej do KulturaLudowa.pl. „Strona prezentuje w nowoczesny sposób dudziarskie tradycje w Polsce, pokazując, że jest to praktyka wielopokoleniowa: począwszy od dzieci, poprzez młodzież i doświadczone osoby dorosłe. To jeden z najważniejszych dla nas rezultatów, który pozwala nam zakładać, że przyczyniamy się do realizacji nadrzędnego celu projektu – zachowania żywych praktyk kulturowych w obszarze muzyki dudziarskiej, ich dokumentacji i promocji.”

Trzon strony stanowią teksty i wywiady. Wszystkie wzbogacone są o atrakcyjne nagrania, zdjęcia i filmy. Stanowią one ważną część dokumentacji współczesnych przejawów dudziarskiej muzyki ludowej w Polsce.

„Zależało nam na tym by w ciekawy sposób opowiedzieć o niezmiernie ciekawym instrumencie jakim są dudy oraz o dudziarzach – z przeszłości i teraźniejszości” – piszą na stronie autorzy projektu.

dudziarze_2

Do współpracy przy projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska naukowego (prof. Zbigniew Przerembski), antropologów i etnografów (Maciej Szymanowicz, Monika Gigier, Anna Kapusta) oraz lokalni animatorzy kultury i folkloryści (Michał Kawulok, Ewa Cudzich), socjologowie (Piotr Piszczatowski oraz dziennikarze (Magda Ostrowska-Dołęgowska, Danuta Naugolnyk).

Jak informują autorzy strony „już sama realizacja reportaży pobudziła do działania dudziarzy i animatorów lokalnej kultury muzycznej z dudziarskich regionów Polski. Widzimy, że projekt wpłynął na uruchomienie zjawiska “kuli śnieżnej”, dzięki której o dudach i dudziarzach mówi się coraz więcej, przywołując zarówno historię i dawnych mistrzów, jak i współczesne praktyki w obszarze dudziarskich tradycji”.

Filmy zrealizowane w ramach projektu – dostępne są w internecie na kanałach vimeo i youtube – mogą być bez przeszkód wykorzystywane przez lokalne organizacje i instytucje wspierające odradzanie tradycji
dudziarskich.

Strona internetowa dudziarze.pl została stworzona przez Fundację Muzyka Zakorzeniona dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.dudziarze.pl