Bukowina Tatrzańska. XXV Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Sejmik w Bukowinie Tatrzańskiej, fot. Marek Bieszczad

Sejmik w Bukowinie Tatrzańskiej, fot. Marek Bieszczad

W dniach 4 – 5 lipca w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XXV Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Podczas Sejmiku zaprezentuje swoje spektakle 9 zespołów z województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego (ok. 230 osób).

Głównym zadaniem Sejmiku jest popularyzacja dorobku artystycznego wiejskich zespołów teatralnych, ukazanie piękna tkwiącego w tradycyjnej kulturze ludowej i zainspirowanie do korzystania z jej dorobku oraz poszukiwania wartościowych dzieł dramatycznych.

Zespoły oceniane będą w kategorii teatrów dramatycznych i obrzędowych. Najlepsze zespoły rekomendowane będą na XXVI Centralny Sejmik Teatrów Wsi Polskiej który odbędzie się w Tarnogrodzie w dniach 16 – 18 października br.

Spektakle oceniać będzie Komisja Artystyczna w składzie:

– Lech Śliwonik – prezes Zarządu Głównego TKT w Warszawie,
– Jan Zdziarski – animator słowa – wiceprezes Zarządu Głównego TKT w Warszawie,
– Jacek Szczęk – reżyser teatralny z Warszawy,
– Benedykt Kafel – etnograf, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu,
– Aleksander Smaga – muzyk, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Sejmikowi towarzyszyć będą spotkania warsztatowe w których udział wezmą animatorzy, instruktorzy i kierownicy zespołów teatralnych.

PROGRAM

4 LIPCA 2009 (sobota) – godz. 15.00 – Rozpoczęcie Sejmiku

– NARODZINY DZIEDZICA Stowarzyszenie KGW
reż. Anna Smoleń z Męciny (pow. limanowski)

– A PRZY KRĘCENIU MIODU BYWAŁO Zespół Regionalny KOWALNIA
reż. Stanisława E. Morańda, Janina Obrzut ze StróŜ (pow. nowosądecki)

– SZEWC WALENTY Amatorski Zespół Teatralny
reż. Danuta Danak z Wierzawic (woj. podkarpackie)

– PLECIENIE KOSZYKÓW Z KORZENI SOSNOWYCH Zespół Folklorystyczny WRZOS
reż. Jolanta Sprężak-Wawrzyk i Kapela Ludowa STANISŁAW
przy KGW Ryczów-Kolonia
(woj. śląskie)

– spotkania warsztatowe, omówienia spektakli

godz. 20.00 – gość spotkań

– LEKORZ POMIMO WŁOSNEJ WOLI Amatorski Zespół Teatralny
im. J. Pitoraka
z Bukowiny Tatrzańskiej
(pow. tatrzański)

5 LIPCA 2009 (niedziela) – godz. 11.00

– NA POLANIE PRZY SAŁASIE Zespół Regionalny REGLE
reż. Maciej Czernik, Anna Malacina im. J. Jędrola
z Poronina (pow. tatrzański)

– BRAMA WESELNA I POWRÓT Z KOŚCIOŁA Zespół Obrzędowy TKACZE
reż. Maria Fleszar z Wysokiej (woj. podkarpackie)

DOBRE JADŁO NA ZIMO Grupa Obrzędowa KGW
reż. Wanda Majerska z Laskowej (pow. limanowski)

– ZOLOTY Zespół Regionalny TOPORZANIE
reż. Barbara i Andrzej Druzgała z Tenczyna (pow. myślenicki)

– spotkania warsztatowe, omówienia spektakli
godz. 16.00 – Zakończenie Sejmiku – odczytanie protokołu.

Organizatorzy: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie
Gospodarz: Bukowiańskie Centrum Kultury DOM LUDOWY w Bukowinie Tatrzańskiej

Sejmik zorganizowany jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TESTTT