Białystok. „Młody region w starej pieśni” – warsztaty śpiewu ludowego

Uczestnicy letnich warsztatów Śpiewu Białego zapraszają osoby w wieku 16-25 lat zainteresowane kulturą pogranicza, pieśniami przodków i folklorem Podlasia do udziału w projekcie „Młody region w starej pieśni” w ramach którego powstała grupa Agańki (Oгоньки).

„Śpiew Biały jest rodzajem śpiewu archaicznego, którego podstawą jest możliwość wykrzyczenia się, wyrzucenia z siebie nagromadzonych emocji, a także emisja głosu. Umiejętność takiego śpiewania jest dla człowieka czymś naturalnym, lecz przez rozwój cywilizacji zatracamy ją. Gdy rodzi się dziecko, to jego płacz jest właśnie Śpiewem Białym, co nie znaczy, że na zajęciach będziemy się uczyć naśladować płacz dziecka” – zachęcają organizatorzy.

W programie: cotygodniowe spotkania w Białymstoku w soboty (godzinę ustalimy wspólnie) w celu rozśpiewania się, poznania pieśni, techniki Białego Śpiewu.

Planowane jest 5 wyjazdów weekendowych do Białowieży (co 2 miesiące). Podczas takiego wyjazdu poza intensywnym śpiewaniem planujemy również spotkania z folklorystami, oglądanie filmów Tamary Sołoniewicz  i oczywiście dobrą zabawę.

Na zakończenie uczestnicy zaprezentują swoje umiejętności na otwartym koncercie w Białowieskim Skansenie Wsi, z którego zostanie nagrana płyta z pieśniami ludowymi pogranicza.

Więcej informacji na stronie www.oikonomos.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Spotkanie organizacyjne już 14 listopada. Zgłoszenia prosimy przysyłać do 12 listopada na adres: fundacja@oikonomos.pl

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

TESTTT