Aniela Chmielińska – dla Ziemi Łowickiej

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę poświęconą wybitnej badaczce regionu łowickiego Anieli Chmielińskiej. W roku 2016 przypada 80. rocznica jej śmierci.

Aniela Maria Chmielińska (1868 – 1936) działaczka społeczna i oświatowa, krajoznawca, organizatorka bibliotek. Z inicjatywy Chmielińskiej 23 marca 1908 r. powstał w Łowiczu Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Gromadzenie dokumentacji historycznej i zbiorów etnograficznych, a także zakrojona na szeroką skalę praca nad upowszechnianiem wiedzy o folklorze łowickim, zrodziła pomysł wystaw etnograficznych, które dały początek Muzeum Etnograficznemu Ziemi Łowickiej. Otwarte 20 lutego 1910 r., przy Łowickim Oddziale PTK organizowało wystawy nie tylko w Łowiczu lecz także w Warszawie czy Łodzi. Muzeum miało charakter edukacyjno – promocyjny, ponieważ nie tylko miało ukazywać bogactwo folkloru łowickiego ale jednocześnie miało zachęcać do kultywowania go przez samych Księżaków. Organizowało również wycieczki krajoznawcze z udziałem ludności wiejskiej. W 1913 r. muzeum przeniesiono do obszerniejszego lokalu. Tam powstały następujące działy: Rolniczy, Ogrodniczy, Pszczelniczy, Higieniczny, Etnograficzny, Przyrodniczy, Geograficzno-Statystyczny.

Eksponaty, które Chmielińska gromadziła i prezentowała na muzealnej wystawie stałej oraz na licznych wystawach regionalnych poza Łowiczem, po II wojnie światowej trafiły do nowopowstałego Muzeum w Łowiczu. Dziś stanowią one jedne z najcenniejszych eksponatów etnograficznych, jakie posiada niniejsza placówka. Muzeum w Łowiczu, aby uhonorować tę znaczącą dla regionu postać, zaprezentuje archiwalia i zabytki związane z działalnością Anieli Chmielińskiej w Łowickiem.

„Aniela Chmielińska – dla Ziemi Łowickiej. Wystawa w 80. rocznicę śmierci”.
Wernisaż wystawy 5 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 16.30
Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7
Wystawa czynna do 3 maja 2016 r.

Źródło: www.muzeumlowicz.pl / www.lowiczanin.info