Palma w kulturze tradycyjnej północnych obszarów województwa lubelskiego

Zapraszamy do lektury artykułu prof. Jana Adamowskiego „Palma w kulturze tradycyjnej północnych obszarów województwa lubelskiego” opublikowanego w czasopiśmie „Twórczość Ludowa” nr 1-2, 2015.

W dorocznej obrzędowości cyklu wiosennego istotną rolę odgrywa kilka symbolicznych atrybutów, takich jak woda i ogień oraz – wywodzące się już z tradycji chrześcijańskiej – figura Chrystusa Zmartwychwstałego czy baranka. W polskiej tradycji jest jeszcze jeden atrybut, który opisuję jako „zielona gałąź”…

Zobacz cały artykuł