Poronin. Szkoła Ginących Zawodów i Sztuki Ludowej

Z poczatkiem nowego roku w Poroninie powstała Szkoła Ginących Zawodów i Sztuki Ludowej.
Założycielami tej góralskiej szkoły są twórcy ludowi Stanisława i Stanisław Łukaszczykowie z Poronina.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne będą się odbywać w soboty w godzinach od 10.oo do 12.oo. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Nauka będzie trwać semestr. W przypadku chęci kontynuowania praktyki można studiować 3 lata i zakończyć naukę egzaminem czeladniczym – dotyczy rzeźbiarstwa, snycerki, budowy mebli regionalnych i krawiectwa regionalnego, haftu.

Zajęcia ze snycerki i rzeźbiarstwa w drewnie rozpoczynają się 2 lutego.
Zajęcia z malarstwa na szkle, haftu, bibułkarstwa, metaloplastyki – od 3 kwietnia .

Instruktorami będą, twórcy ludowi członkowie Poroniańskiego Koła Twórców Ludowych.

Szkoła mieści się w Poroninie przy ulicy Tatrzańskiej 132.

Chętni do wzięcia udziału w zajęciach mogą kontaktować się pod numerem telefonu – 018 20 745 93 codziennie w godz 12 – 15.

Źródło: www.podhale24.pl

TESTTT