Opole. Warsztaty i lekcje muzealne w Muzem Wsi Opolskiej w 2009 roku

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, cykl lekcji muzealnych tematycznie zróżnicowanych, skierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Propownowane lekcje muzealne:

1. Zabawki dzieciństwa moich dziadków.
Termin realizacji: od 2 do 13 lutego. Czas trwania ok. 1 godz.
Ilość uczestników do 50 osób.
Skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Święta Wielkanocne na Śląsku – obrzędy i zwyczaje.
Termin realizacji: od 9 do 20 marca. Czas trwania ok. 1,5 godz.
Ilość uczestników do 40 osób.
Skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3. Żywot Ślązaka poczciwego – życie w dawnej zagrodzie wiejskiej.
Termin realizacji: od 20 do 30 kwietnia
Czas trwania ok.1,5 godz. Ilość uczestników od 18 do 20 osób.
Skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. Ginące zawody – dawne rzemiosła: garncarstwo, plecionkarstwo.
Termin realizacji: od 11 do 22 maja. Czas trwania ok. 2 godz.
Ilość uczestników do 40 osób.
Skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

5. Od ziarenka do bochenka – chleb nasz powszedni.
Termin realizacji: od 1 do 12 czerwca. Czas trwania ok.1,5 godz.
Ilość uczestników do 45 osób.
Skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

6. Jak dawniej na Śląsku budowano.
Termin realizacji : od 7 września do 13 października. Czas trwania ok.1,5 godz.
Ilość uczestników do 40 osób.
Skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

7. Jak dawniej w szkole bywało.
Termin realizacji: od 14 września do 2 października. Czas trwania ok. 60 min.
Ilość uczestników 18 -20 osób.
Skierowana do dzieci szkół podstawowych.

8. Klejdy, jakle i ancugi, czyli wszystko o śląskim stroju ludowym.
Termin realizacji: od 19 do 30 października. Czas trwania ok. 60 min.
Ilość uczestników do 50 osób.
Skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

9. Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci – zwyczaje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia
na Śląsku. Termin realizacji: od 7 do 18 grudnia.
Czas trwania ok. 1,5 godz. Ilość uczestników do 45 osób.
Skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Odpłatność za lekcje muzealne jest zróżnicowana, w zależności
od realizowanego tematu.

Informacji dotyczących organizacji zajęć i rezerwacji udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum, (nr tel. 0774743021, 0774572349
wew. 214).

TESTTT