Polska muzyka ludowa – dziedzictwo fonograficzne

Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN zapraszają na II konferencję naukową organizowaną w ramach projektu Polska muzyka ludowa – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie. Konferencja odbędzie się 27 września br. w Warszawie.

Tematyka tegorocznej konferencji będzie dotyczyła następujących zagadnień:
– omówienia wybranych zbiorów nagrań muzyki tradycyjnej
– baz danych jako narzędzia do prezentacji informacji archiwalnej (także o
nagraniach etno-muzycznych)
– problemu dostępności informacji o nagraniach muzyki tradycyjnej i baz danych
prezentujących tego typu dokumenty fonograficzne
– opracowywania i edycji zbiorów pieśni i melodii z wykorzystaniem technologii informatycznych

Czynny udział w konferencji potwierdzili badacze m.in. z Narodowego Instytutu im. F. Chopina, Biblioteki Narodowej, Polskiego Radia, Archiwum PAN, Narodowego Archiwum Cyfrowego, a także z Instytutu Sztuki PAN.

W przerwie zagra w składzie: Piotr Dorosz – harmonia pedałowa/ Joanna Rzeźnicka – skrzypce/ Karolina Podrucka – bębenek obręczowy. Kapela kultywuje tradycje muzyczne wsi wschodniego i południowo-wschodniego Mazowsza.

Konferencja odbędzie się 27 września w Sali im. Sobieskich w Instytucie Sztuki PAN przy ul. Długiej 26/28 w Warszawie.

Program konferencji:

9.00. Rejestracja uczestników
10.00. Rozpoczęcie konferencji. Powitanie Gości

I PREZENTACJA WYBRANYCH KOLEKCJI:

10.10. Dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Biblioteka Narodowa. Zbiory Dźwiękowe
i Audiowizualne)
Fonograficzne zbiory polskiej muzyki ludowej w Bibliotece Narodowej

10.30. Karolina Skalska (Biblioteka Narodowa. Zbiory Dźwiękowe i Audiowizualne)
Polonijne dziedzictwo dźwiękowe – katalog nagrań dźwiękowych w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce (Chicago)

10.50. Elżbieta Dudek-Młynarska (Muzeum Etnograficzne im F. Kotuli w Rzeszowie)
Franciszek Kotula. Portret regionalisty i założyciela rzeszowskiego muzeum.

11.10. Barbara Śnieżek (Narodowy Instytut F. Chopina/Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN)
Szlakiem Franciszka Kotuli – o kolekcji nagrań Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie

11.30. Emilia Jakubiec-Lis (Muzeum Etnograficzne im F. Kotuli w Rzeszowie)
Działalność dokumentacyjna i popularyzatorska Muzeum Etnograficznego w
Rzeszowie jako kontynuacja dorobku Franciszka Kotuli

11.50. Przerwa kawowa

12.00. Ewelina Grygier (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne)
Kolekcja nagraniowa Wacława Tuwalskiego – mało znana karta polskiej etnofonografii

12.20. Piotr Dorosz (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne)Nieznane Nagrania muzyki wiejskiej okolic Mińska Mazowieckiego. Cenny zbiór Stanisława Woźnicy – muzyka i zbieracza

12.40. Dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii)
Sposoby wykorzystywania elektronicznej bazy danych Zbiorów Fonograficznych IS PAN
w badaniach etnomuzykologicznych nad polskim śpiewem tradycyjnym i pieśnią

13.00 Lunch

II. OPRACOWANIE, UDOSTĘPNIANIE, INFORMATYZACJA, SIEĆ:

14.00. Maria Wróblewska (Biblioteka Narodowa. Zbiory Dźwiękowe i Audiowizualne)
Katalogowanie nagrań dźwiękowych i filmów – podstawowe informacje o opisach i ich prezentacji

14.20. Monika Mandau i Wojciech Barcikowski (Polskie Radio, Archiwum PR)
Muzykanci, inwentarze i dokumentaliści – polska muzyka ludowa w Multimedialnej Radiowej Bazie Danych

14.40. Katarzyna Plewka (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jako narzędzie opisu nagrań dźwiękowych i filmów

15.00. Przerwa kawowa

15.10. dr Andrzej Klubiński (Archiwum Polskiej Akademii Nauk)
Archiwizacja danych źródłowych do badań naukowych i analiza elementów opisu dokumentu dźwiękowego w świetle standardu EAD

15.30. Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne)
System opracowywania i udostępniania zasobów cyfrowych Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN

15.50. Anna Walkowiak (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne)
Zapis gwarowy pieśni w publikacjach Instytutu Sztuki PAN – dotychczasowe praktyki i nowe wyzwania w świetle opracowywania i udostępniania zasobów w formie cyfrowej

16.10. Dyskusja końcowa

W trakcie konferencji będzie możliwość nabycia publikacji płytowych i książkowych (także tych poświęconych zagadnieniu digitalizacji).

Udział w konferencji jest bezpłatny. W razie pytań prosimy o kontakt: zbiory.fono.konferencja@gmail.com

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.