Białystok. Szmaragdowy jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Białostocczyzny „Kurpie Zielone”

Zespół Pieśni i Tańca Białostocczyzny „Kurpie Zielone” obchodzi jubileusz 55-lecia pracy artystycznej. Zespół powstał dzięki inicjatywie prof. Stefana Sobierajskiego, który prowadził go przez wiele lat, a także wraz z członkami zespołu gromadził i zapisywał ginący folklor ziemi białostockiej.

Zespół Pieśni i Tańca Białostocczyzny „Kurpie Zielone”<br />fot. www.woak.bialystok.pl

ZPiT Białostocczyzny „Kurpie Zielone”
fot. www.woak.bialystok.pl

Obecnie zespół „Kurpie Zielone” tworzą: chór, balet i orkiestra. Jego niezmienną ideą jest rozpowszechnianie tradycji folklorystycznych Podlasia, choć repertuar został wzbogacony także o tańce i pieśni z innych regionów Polski.

Najważniejszym dokonaniem zespołu, oprócz licznych koncertów i występów w kraju i za granicą, jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kultury ludowej.

„Kurpie Zielone” funkcjonują jako rozśpiewana rodzina, która poprzez swoją żarliwość i energię, uczy patriotyzmu i tolerancji oraz poszanowania dla tradycji innych grup etnicznych.

W imieniu Zespołu „Kurpie Zielone” oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku zapraszamy na obchody jubileuszu, które odbędą się 6 i 7 grudnia w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W ramach jubileuszu odbędą się dwa koncerty galowe, które będą godnym uczczeniem dorobku artystycznego zespołu, szansą na ukazanie polskiej kultury ludowej i narodowej szerokiej publiczności, a także debiutem scenicznym Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasiaki”, który zaprezentuje przygotowane specjalnie na tę okazje polskie tańce narodowe. Przygotowany przez „Kurpie Zielone” program oparty będzie na tradycyjnych polskich tańcach prezentowanych w formie suit-widowisk.

Koncert odbędą się:

6 XII 2008 r. – godz. 18.00 (cena biletu 10 zł)
7 XII 2008 r. – godz. 16.00 (koncert wyłącznie z zaproszeniami)

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku: www.woak.bialystok.pl

TESTTT