Łódź. Rzeźba z Kutna rodem

W dniu 3 grudnia 2008 roku w Łódzkim Domu Kultury odbyła się prezenta-cja publikacji pt.: „Rzeźba z Kutna rodem”.
Wymienione wydawnictwo ma charakter albumowy, przybliża twórców i ich dzieła z tzw. „Ośrodka Kutnowskiego”.

Rzeźba z Kutna rodem

Tekst (także angielski) i kolorowe fotografie najlepszych dzieł świadczą bez wątpienia o tym, że twórczość pochodząca z Kutna to zjawisko wyjątkowe w skali nie tylko polskiej. Realizacje rzeźbiarskie powstające tam począwszy od lat 70. XX wieku, zdobywają coraz większą popularność w kraju
i za granicą.

Publikacja uwzględnia cechy charakterystyczne prezentowanego rzeźbiar-stwa, zarówno wspólne dla wszystkich twórców, jak i indywidualne. Jak wykazały specjalistyczne badania, najważniejszą dla coraz bardziej cenionych rzeźbiarzy przy-czyną tworzenia była fascynacja „współczesną rzeźbą ludową”, a zatem pewną kon-wencją formalną.

U podstaw powstającej od lat twórczości leży tradycyjna kultura chłopska, rozumiana i rozpoznawana przez poszczególnych rzeźbiarzy rozmaicie. Zatem to dy-stans, jaki ich dzieli od tradycji, wrażliwość na wzory, z których czerpią
i umiejętności warsztatowe decydują o wartościach sztuki figuralnej, z jaką mamy tu do czynienia. Autorów publikacji interesują jedynie artyści sięgający do korzeni dawnej rzeźby ludowej, z różnym zresztą skutkiem.

Monografia obejmuje charakterystykę zjawiska, jakim jest rzeźbiarstwo
w Kutnie, odnosząc je porównawczo do tradycyjnej sztuki środowiska wiejskiego. Przybliża liderów i pozostałych uczestników ruchu artystycznego, mówi o wkładzie twórczym i postawach naśladowczych, które się tam spotyka. Informacje dotyczące poszczególnych artystów ograniczone są jedynie do tych, zdaniem autorów, najważ-niejszych.

Autorzy publikacji i jej wydawca mają nadzieję, że zainteresuje ona odbiorców i będzie przyjęta z sympatią przez rzeźbiarzy, których bezpośrednio dotyczy.

Publikacja do nabycia w Łódzkim Domu Kultury

TESTTT