Zespół śpiewaczy „Zorniczeńka ”

Zespół tradycyjnej muzyki ludowej „ Zorniczeńka” z Wysokiego jest najstarszym zespołem śpiewaczym Gminy Raczki – powstał w 1993 r. Wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (weselne, dożynkowe, kolędy i pastorałki, wielkopostne, przygodne). Odtwarza także lokalne obrzędy, m.in. kolędowanie wielkanocne „Chodzenie po Allelui”.

Zespół dał kilkaset występów. Uczestniczył w 1998 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (gdzie dokonał nagrań dla Radiowego Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia); w 2004 r. na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Województwa Podlaskiego zdobył II nagrodę.

W skład zespołu wchodzi także rodzinna kapela: Tadeusz Kłoczko —akordeon, Diana Kłoczko — skrzypce.

Założycielka zespołu — Stanisława Czuper jest jedną z najwybitniejszych śpiewaczek ludowych Suwalszczyzny. W 1991 r. zdobyła w Kazimierzu w kategorii śpiewaków nagrodę główną festiwalu —„Basztę”, zaś w 2006 r. – I nagrodę.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodek Kultury w Raczkach

Info za: www.rokis.suwalki.pl/ckl