Zespół śpiewaczy „Rospuda” z Filipowa

Zespół powstał w 1985r.; obecnie w jego skład wchodzi 15 osób (w tym 3 mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (w tym weselne, dożynkowe, ballady historyczne i inne); także w opracowaniu wielogłosowym (jako chór kościelny).

Występował głównie na terenie makroregionu północno- wschodniego Polski. W 1996 r. reprezentując województwo suwalskie na 30 OFKiŚlL w Kazimierzu nad Wisłą zdobył przydzielaną w owym roku „Brązową Basztę”; w innych latach został kazimierskim laureatem I i III nagród. Zespół dokonał w Kazimierzu wielokrotnych nagrań dla RCKL.

Solistka zespołu Aniela Kibitlewska (ur.1926r.) zdobyła na kazimierskim festiwalu w 2006r. III nagrodę w kategorii solistów.
Kierownikiem zespołu jest Helena Kibitlewska, emerytowana lokalna nauczycielka wychowania muzycznego w filipowskiej szkole gminnej.
Zespół występuje w indywidualnie odtworzonych strojach właściwych dla Zachodniej Suwalszczyzny sprzed 1914 r.
Przy zespole działa zespół „Młoda Rospuda”; jego członkowie kilkukrotnie byli z sukcesami obecni na festiwalu kazimierskim w kategorii „Mistrz- Uczeń”. M. in. w roku 2007 i 2013 nagrody otrzymał zespół, zaś w 2012r. junior Juliusz Jagłowski.
Obydwa zespoły repertuar śpiewaczy wykonują głównie a capella.

Liderka zespołów: „Rospuda” i „Mała Rospuda” – Helena Kibitlewska

Patronat: Gminny Ośrodek Kultury 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2; tel. 87 569 60 94, gokfilipow@poczta.onet.pl

TESTTT