Warszawa: neon “Cepelii” został wpisany do rejestru zabytków