51. Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym

Po raz pięćdziesiąty pierwszy Targi Sztuki Ludowej zagoszczą na kazimierskim Rynku. To jedna z najważniejszych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych, której główną ideą jest upowszechnianie i popularyzacja plastyki ludowej.

Niezmiennie od pierwszych targów, impreza ta cieszy się niezwykłym zainteresowaniem zarówno wśród samych twórców ludowych, jak i kolekcjonerów sztuki ludowej, a także licznego grona turystów przyjeżdżających niejednokrotnie specjalnie z tej okazji do Kazimierza.

Bezpośredni udział w targach artystów ludowych stwarza możliwość nie tylko do nabycia oryginalnego wyrobu, ale jest również okazją do poznania twórcy i jego dzieła, a także dyskusji o różnorodnych technikach wykonywania prac rękodzielniczych.

Podczas targów prezentowany jest dorobek artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, można też zapoznać się z aktualnym stanem sztuki ludowej i zachodzącymi w niej zmianami. Przeobrażenia wynikające z ogólnego rozwoju wsi prowadzą do zanikania tradycyjnej twórczości ludowej. Dla podtrzymania lub wskrzeszenia wielu dziedzin (m.in. takich jak kowalstwo, tkactwo, plecionkarstwo), staje się konieczne wprowadzenia adaptacji polegających na przystosowaniu dawnych ludowych wzorów do nowych form potrzebnych miejskiemu odbiorcy.

Mimo dynamicznych zmian związanych z ogólnym postępem cywilizacyjnym, dzięki mecenatowi państwa, zaangażowaniu wybitnych etnografów, a przede wszystkim licznego grona samych twórców ludowych, zachowało się wiele tradycyjnych dziedzin sztuki ludowej, czego najlepszym przykładem są kazimierskie targi.

W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 90 twórców. Chcemy zaprezentować to wszystko, co liczy się dziś w twórczości ludowej, przedstawić najwybitniejszych artystów ludowych, reprezentujących następujące dyscypliny twórczości ludowej: rzeźbę, malarstwo, plastykę obrzędową i zdobniczą, tkactwo, koronkarstwo, hafciarstwo, garncarstwo, kowalstwo, plecionkarstwo, snycerstwo, zabawkarstwo.

W celu przybliżenia widzom wykonywania niektórych technik, przewidziane są pokazy tkania na krosnach, toczenia naczyń glinianych, kucia wyrobów z żelaza, wyplatania koszy wiklinowych, pokazy różnorodnych technik wykonywania koronek, zdobienia jaj rożnymi technikami.

Organizatorzy mają nadzieję, że kazimierskie targi nie stracą swej wartości i – co więcej – z każdym rokiem, dzięki swej autentyczności i wyjątkowości, będą przyciągały coraz liczniejsze grono miłośników tego rodzaju twórczości.

Targi odbywają się w ramach 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

* * *
51. Targi Sztuki Ludowej
22-24 czerwca 2018
Kazimierz nad Wisłą / Duży Rynek