Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie

Publikacja pod tytułem „Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie” jest swoistym podsumowaniem projektu „Masterklasy”, który odbywał się w Warsztatach Kultury w 2017 roku, a także zbiorem tekstów na temat edukacji formalnej i pozaformalnej śpiewu tradycyjnego, ukazujących doświadczenia polskie i serbskie, których przykładów trudno szukać w dotychczasowej literaturze.

„Masterklasy” to program edukacyjny dotyczący kultury tradycyjnej, a w szczególności śpiewu tradycyjnego. Spotkania bazowały na relacji mistrz-uczeń przy aktywnym udziale obu stron. Uczestnicy uczyli się śpiewać, poznawali pierwotną formę tej niezwykłej dziedziny sztuki, a także możliwości funkcjonowania śpiewu tradycyjnego we współczesnym świecie.

Świadome poruszanie się wokół tematu pieśni tradycyjnej wymaga przekazania wiedzy także w zakresie innych elementów kultury tradycyjnej. W polskiej rzeczywistości przekaz ten przybrał formę opierającą się głównie na systemie edukacji nieformalnej, w relacji mistrz (nauczyciel) – uczeń. Program „Masterklasy”, składający się z warsztatów, konsultacji, prezentacji i koncertów oraz z debaty, której efektem jest niniejsza publikacja, kładł nacisk na przygotowanie merytoryczno-praktyczne, zarówno na poziomie wykonawstwa pieśni, jak i na transmisji tej części kultury tradycyjnej. Wiedza i praktyka, a także umiejętność dostosowania elementów kultury tradycyjnej do wymogów współczesnego odbiorcy i rzeczywistości powinny pozostać priorytetem, aby można było mówić o kompleksowym podejściu w procesie nauczania pieśni i brania odpowiedzialności za jej dalsze „życie” – wyjaśnia Bartłomiej Drozd z Pracowni do spraw Kultury Tradycyjnej w Warsztatach Kultury w Lublinie.

Zobacz książkę on-line

Autorzy i artykuły publikacji:

Bartłomiej Drozd – Zamiast wstępu

Sanja Ranković – Pedagogika śpiewu tradycyjnego w Serbii: przykłady z osobistego doświadczenia w edukacji formalnej

Jelena Jovanović – Żywy głos / vive voix / živi glas i polsko-serbska wymiana doświadczeń w praktykach śpiewaczych naszych czasów

Klaudia Niemkiewicz – Specyfika metody etnograficznej pracy terenowej w środowisku polskich rekonstruktorów muzyki tradycyjnej i jej znaczenie dla pracy muzycznej

Branko Tadić – Metody wspomagające zapamiętywanie melodii

Ewa Grochowska – Koło czasu – kilka uwag o pracy nad śpiewem tradycyjnym oraz przekazem kompetencji muzycznych i kulturowych

Monika Mamińska-Domagalska – Wybrane elementy z analizy zjawiska kultury tradycyjnej i folkloryzmu w dzisiejszej Polsce

Edmund Kuryluk – Do śpiewania potrzebny jest mikrofon – fizyczność, współczesność i prawda w metodologii działań w obrębie muzyki ludowej XXI wieku

Adam Strug – Niezamierzony efekt komiczny

Justyna Piernik – Przerwana tradycja. Problemy i potrzeby nauczania śpiewu tradycyjnego, na przykładzie Kujaw

Aleksandra Pavićević – Przeżywamy czy symulujemy tradycję? Esej na temat etyki i zaangażowania

Weronika Grozdew-Kołacińska – Refleksja po debacie

Tytuł: Śpiew tradycyjny — modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie
Copyright © 2017 Warsztaty Kultury w Lublinie
Wydanie pierwsze, ISBN 978-83-64375-24-8
Redakcja — Weronika Grozdew-Kołacińska, Bartłomiej Drozd
Korekta — Anna Marszał
Tłumaczenie — Dominika Bugno-Narecka
Układ typograficzny i projekt okładki — kolektyw kilku.com (Idalia Smyczyńska, Paweł Szarzyński, Robert Zając)
Skład — Ewa Masalska
Druk i oprawa — Drukarnia Petit, Lublin
Książkę złożono krojem Karmina Sans, wydrukowano na papierze Alto 130 g/m2
w nakładzie 350 egzemplarzy
Wydawca — Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
Pomysł i koordynacja projektu „Masterklasy” — Bartłomiej Drozd

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego