XIX Przegląd twórczości ludowej i jubileusz Janiny Boroś w Krasnymstawie

21 października 2015 roku odbyło się w Krasnostawskim Domu Kultury podsumowanie Konkursu na sztukę ludową, organizowanego w ramach XIX Przeglądu Twórczości Ludowej.

Ma on charakter cykliczny i stanowi podsumowanie rocznej działalności artystycznej osób realizujących swoje pasje w różnorodnych obszarach sztuki ludowej. Przegląd ma celu promowanie twórczości ludowej i zachęcenie twórców z regionu do dalszej kontynuacji uprawiania poszczególnych dyscyplin sztuki ludowej.

Podsumowanie konkursu było także doskonałą okazją do uroczystych obchod

ów 35-lecia pracy twórczej i 85 urodzin Janiny Boroś.