Najważniejsze cykliczne wydarzenia dla dzieci

Akademia Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych

„Akademia Sztuki Ludowej” to całoroczny cykl warsztatów połączony z prelekcjami, spotkaniami i wystawami. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy mają okazję poznać regionalne wzory i różne formy tradycyjnych wyrobów z różnych dziedzin sztuki ludowej, a następnie umiejętnie wykorzystywać je we współczesnych przejawach życia codziennego.

www.zgstl.pl

Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Karpacki Festiwal odbywa się w cyklu corocznym w Rabce-Zdroju, uzdrowisku znanym zapewne wielu dzieciom w Polsce z racji doskonałych i dla nich odpowiednich warunków klimatycznych i ze specjalistycznego dziecięcego lecznictwa. Poprzedziły go – od 1972 – przeglądy młodzieżowych i dziecięcych zespołów regionalnych ogólnopolskich – jak pisze w ulotce festiwalowej (1984) ówczesny działacz kultury i dziennikarz K. Strachanowski. A myśl, że będzie on miejscem prezentacji dzieci gór zrodziła się wśród organizatorów w 1974 r. Festiwal jako przegląd stał się w swoich zamierzeniach niejako „młodszym bratem”, odbywającego się w czasie Jesieni Tatrzańskiej, w Zakopanem, Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.

www.mcksokol.pl

Małe Mazurki

Dziecięca odsłona Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata odbywającego się dwa razy do roku w Warszawie. Małe Mazurki to specjalny program przygotowany dla dzieci, rodziców i osób pracujących z dziećmi. W ramach niego odbywają się m.in. warsztaty i zabawy muzyczne, spotkania, koncerty i przedstawienia teatralne.

www.www.festivalmazurki.pl

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”.

Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie – podczas wspólnej zabawy – zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Przez siedem festiwalowych dni dzieci razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki, palą ogniska i spędzają jeden dzień w domach swoich polskich partnerów. Na koncert finałowy przygotowują wspólny program, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość. Taki sposób realizacji festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „Innością”, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu od 1992 roku. Od samego początku festiwalu jego gospodarzem, a zarazem reżyserem koncertów jest Józef Broda.

www.swietodziecigor.pl
www.mcksokol.pl

 

 

Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze”