Paweł Grupkajtys: „Gdyby nie kasety wideo, nie grałbym na cymbałach wileńskich…”

Paweł Grupkajtys, cymbalista urodzony w 1981 r. w Nowej Wsi Ełckiej. Naukę gry na cymbałach rozpoczął w 1994 r. w Domu Kultury w Nowej Wsi Ełckiej po kierunkiem Wacława Kułakowskiego. Laureat licznych konkursów i festiwali m.in. nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Obecnie cymbalista kapeli Chłopcy z Nowoszyszek. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016 r.)

W rozmowie opowiada m.in. o swoich początkach gry na cymbałach pod okiem mistrza Wacława Kułakowskiego, a także o lekcjach gry, które prowadzi w swoim regionie.

Rozmawiał i zrealizował: Krzysztof Butryn

* Foto: Paweł Grupkajtys i Wacław Kułakowski, fot. Krzysztof Kiziewicz