Zmarł Jan Kowalski – poeta i rzeźbiarz z Iławy

Jan Kowalski, fot. Paweł Onochin

Jan Kowalski
fot. Paweł Onochin

10 kwietnia 2013 roku zmarł Jan Kowalski poeta i rzeźbiarz z Iławy. Sztuką słowa i rzeźbą zaczął zajmować się już jako kilkuletni chłopiec. Z czasem twórczość stała się pasją jego życia.

Od 1971 roku był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w dziedzinie pisarstwa, a od 1973 r. z dziedziny rzeźby.

Jego wiersze publikowano w kilkunastu wydawnictwach zbiorowych i antologiach, był laureatem konkursów literackich i na sztukę ludową, w tym Nagrody im. Oskara Kolberga.

Był niestrudzonym organizatorem plenerów rzeźbiarskich i wystaw. Oprócz działalności artystycznej podejmował także szereg działań popularyzatorskich na rzecz upowszechniania kultury ludowej swojej "małej ojczyzny".

Jego wielkim osiągnięciem było powołanie Iławskiej Izby Twórczości Ludowej, która spełniała ważną rolę kulturotwórczą dla całego regionu.

Jan Kowalski pozostanie w naszej pamięci jako wybitny artysta ludowy oraz aktywny działacz społeczny, dokumentalista i regionalista.

TESTTT