Zgłoś swój zespół do konkursu! VIII Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych 2010, fot. MCKiS w Warszawie

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych 2010
fot. MCKiS w Warszawie

Rozpoczęła się VIII edycja Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych. Festiwal jest oparty na zasadach konkursu. Do udziału zachęcamy amatorskie grupy teatralne, które w swoim repertuarze posiadają widowiska inspirowane kulturą ludową i tradycyjną obrzędowością – adekwatną do polskiego kalendarza obrzędowego.

Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych stwarza możliwość prezentacji spektakli, które w formie i tematyce będą osadzone w tradycji regionu, jak i szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zespoły regionalne i grupy teatralne odtwarzające dawne tradycje lub wplatające tradycyjne wątki w swoje przedstawienia. Przeglądy konkursowe odbywać się będą w siedzibach zespołów uczestniczących w konkursie w okresie od grudnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą występu.

Jesteś zainteresowany udziałem? Zgłoś swoją grupę i wyznacz termin prezentacji, a jury przyjedzie do Twojej miejscowości. Zespoły biorące udział w Mazowieckim Festiwalu Teatrów Obrzędowych, zyskują możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji z członkami jury.

Obrzędy o znaczeniu religijnym, magicznym i społecznym od wieków były dla społeczności wiejskich wyznacznikami upływającego czasu.

Rok podzielony był na okresy pracy i okresy świętowania, a nasi przodkowie dla uczczenia momentów wyjątkowych tworzyli rozbudowane, barwne i charakteryzujące się teatralizacją formy celebracji. W skład tych obchodów wchodziły pieśni, tańce, zabawy, gesty i symboliczne momenty przebiegające według ściśle określonych reguł.

Część tych zwyczajów przetrwała do naszych czasów. Wszystkim znane są takie wydarzenia jak wizyty kolędników, topienie marzanny, dożynki. Są to już jednak tylko echa olbrzymiego bogactwa kultury Mazowsza, życia obrzędowego, które niegdyś tętniło na wsi i nadawało jej niepowtarzalny koloryt i charakter.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki już od 8 lat dba o to, aby barwne tradycje naszych dziadków nie odeszły w zapomnienie. Podczas Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych przypominamy o tych lepiej i o tych mniej znanych obchodach świątecznych Mazowsza.

Festiwal jest rodzajem przeglądu licznych, działających na Mazowszu zespołów teatralnych, które czerpią inspirację z kultury tradycyjnej naszego regionu. O zwycięstwo w konkursie ubiegać się mogą wszystkie grupy bez ograniczeń wiekowych, działające prywatnie i w oparciu o organizacje, szkoły, parafie, instytucje kulturalne, czy w ramach organizacji pozarządowych. Występują one jako grupy nieformalne, prezentując przedstawienia o tematyce obrzędowej związane np. z okresem Bożego Narodzenia, Andrzejek, Zapustów, wykorzystując różne formy teatralne: teatr dźwięku, światła, ruchu, plastyki.

Jury złożone ze specjalistów z dziedzin etnografii, teatru i muzyki ocenia występy w siedzibach uczestniczących zespołów, odbywające się według starego kalendarza obrzędowego, czyli w porach roku, w których rzeczywiście miały one miejsce na dawnej wsi mazowieckiej. Dzięki temu festiwal w dodatkowy sposób przyczynia się do rewitalizacji praktyk, które w przeciwnym razie skazane byłyby na zapomnienie. Ogłoszenie zwycięzcy każdej z edycji konkursu uświetnione jest Koncertem Finałowym i wspólnym biesiadowaniem.

W 2010 roku Festiwalowi nadano imię zmarłego w kwietniu tego samego roku Przewodniczącego Jury, pasjonata kultury ludowej Wojciecha Siemiona.

Portal KulturaLudowa.pl objął patronat medialny nad Festiwalem.

Do pobrania:
wiecej.gif Regulamin
wiecej.gif Karta zgłoszenia

TESTTT