Zaprezentują i wyjaśnią najdawniejsze obrzędy

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w seminarium popularno-naukowym pt. „Świętojańskie (kupalne) i dożynkowe tradycje obrzędowe sprzed XIX wieku na terenach wschodniej Polski i Europy”, które odbędzie się w piątek 20 grudnia 2013 roku.

Spotkanie jest zapowiedzią przyszłorocznego VI Międzynarodowego Festiwalu Ludowych Zespołów Tanecznych „Źródliska”. Festiwal ten prezentuje najdawniejsze obrzędy doroczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Rosji.

Seminarium ułatwi zrozumienie symboliki i sensów obrzędowych gestów, pląsów, używanych w obrzędach „rekwizytów” i tego czasu, który się błyskawicznie dezaktualizuje.  Wykładowcami będą eksperci międzynarodowej Rady Programowej festiwalu. Przy pomocy prezentacji multimedialnych przybliżą najcenniejsze obrzędowe tradycje taneczne dwóch najważniejszych momentów obrzędowego lata: od nocy świętojańskiej po dożynki.

Spotkanie jest skierowane do regionalistów, muzealników, nauczycieli przedmiotów humanistycznych (i nie tylko), instruktorów kultury tradycyjnej oraz wszystkich zainteresowanych sposobami odtwarzania i uprawiania kultury ludowej. Do udziału w seminarium zaproszenia przyjęli wybitni specjaliści z omawianej dziedziny:

prof. Ihor Macijewski – etnomuzykolog, kompozytor (Sankt Petersburg, Rosja),
prof. Galina Tawłaj – etnomuzykolog, Mińsk (Białoruska Akademia Nauk),
prof. Valdis Muktupavels – etnomuzykolog i etnochoreolog (Akademia w Rydze, Łotwa)
doc. Dalia Urbanavičienė – etnomuzykolog i etnochoreolog (Akademia Sztuki w Wilnie, Litwa)
dr Gustaw Juzala – etnomuzykolog (Instytut Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków),
dr Tomasz Nowak – etnomuzykolog i etnochoreolog (Instytut  Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Seminarium rozpoczyna cykl działań edukacyjnych, przygotowujących społeczność do świadomego i aktywnego odbioru treści antropologicznych zawartych w scenicznych prezentacjach, które widzowie będą mogli zobaczyć na żywo podczas festiwalu „Źródliska” latem 2014 r. Organizatorzy liczą, że podczas seminaryjnych dyskusji wyłonimy wspólnie koncepcję działań, które w kolejnych przedfestiwalowych miesiącach będą wspomagać pedagogów i instruktorów w szerzeniu wiedzy o tradycjach niematerialnego dziedzictwa kulturowego zachowanych na polskiej „Ścianie Wschodniej” oraz ludów Europy północno-wschodniej.

Program seminarium wkrótce. W trakcie obrad przewidziane są przerwy w celu cielesnego wzmocnienia  nadwątlonego wykładami ducha. Uczestnicy otrzymają także, obecnie przygotowywaną,  ilustrowaną publikację o zwyczajach żniwnych na Suwalszczyźnie.

Chętnych do udziału prosimy o przesłanie do 18.12.2013 karty zgłoszenia na adres:

Suwalski Ośrodek Kultury
ul. T. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki

e-mail: piotr.kuczek@soksuwalki.eu
faks: +87 563 85 30

www.zrodliska.soksuwalki.eu

TESTTT