„Zabytkomania” – nakręć film o lokalnym dziedzictwie

Trwa trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu filmowego Zabytkomania. Autorami filmów ukazujących i promujących lokalne dziedzictwo kulturowe mogą być młodzi ludzie amatorzy jak i profesjonaliści. Termin nadsyłania zgłoszeń do 31 października br.

Celem konkursu organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oprócz rozwijania pasji filmowej wśród młodych ludzi, jest upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem.

ZABYTKOMANIA to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń.

Uczestnicy ZABYTKOMANII konkurować będą w trzech grupach:

Grupa I – składająca się z uczestników między 13 a 18 rokiem życia. Zgłoszenia można nadsyłać w kategorii: film dokumentalny lub reportaż na temat dziedzictwa kulturowego oraz film animowany promujący lokalne dziedzictwo kulturowe.

Grupa II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się tworzeniem filmów. Zgłoszenia można nadsyłać w kategorii: film dokumentalny lub reportaż na temat dziedzictwa kulturowego, film animowany promujący lokalne dziedzictwo kulturowe lub spot reklamowy promujący dobre praktyki w projektowaniu/zarządzaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości.

Grupa III – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, profesjonalnie zajmujących się tworzeniem filmów. Zgłoszenia, podobnie jak w grupie II, można nadsyłać w kategorii: film dokumentalny lub reportaż na temat dziedzictwa kulturowego, film animowany promujący lokalne dziedzictwo kulturowe lub spot reklamowy promujący dobre praktyki w projektowaniu/zarządzaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości.

By wziąć udział w konkursie należy do 31 października 2017 roku zarejestrować się na portalu konkursowym: zabytkomania.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przed zgłoszeniem pracy konkursowej należy ją opublikować na ogólnodostępnym portalu youtube.com lub vimeo.com i dodać tag „zabytkomania2017”.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe lub pieniężne. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w grudniu 2017 roku.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.zabytkomania.pl