XXV Konkurs „Górnośląskie Kroszonki 2014″

Muzeum w Bytomiu zaprasza do wzięcia udziału w XXV Konkursie „Górnośląskie Kroszonki 2014". Konkurs skierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa śląskiego.

Regulamin stanowi, że należy dostarczyć 5 sztuk zdobionych jaj wielkanocnych. Przyjmowane będą tylko prace wykonane na naturalnych jajkach. Prace należy składać w Dziale Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 2, w dniach od 1 do 4 marca 2014 r. Zapraszamy w sobotę i niedzielę od 10.00 do 16.00, a w poniedziałek od 9.00-18.00, wtorek od 9.00 do 18.00)

Prace oceniane będą w czterech kategoriach według technik wykonania: techniką rytowniczą (drapane), wykonane techniką batikową (pisane woskiem), wykonane innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane) i wykonane nowatorskimi technikami zdobienia.

Głównymi kryteriami oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne oraz, w trzech pierwszych kategoriach, ze względu na zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia.
Za najlepsze prace konkursowe przyznane zostaną nagrody finansowe.

Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia zależnie od ilości i poziomu artystycznego prac. Otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę (29 marca) o godz. 11.00, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wystawa trwać będzie do 4 maja 2014 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przejęcia do zbiorów wybranych prac spośród prac nagrodzonych i wyróżnionych, z prawem do nieodpłatnego eksponowania, a także reprodukowania wizerunków prac w związku z działalnością Muzeum (w wydawnictwach, prasie, telewizji czy sieci internetowej).

Odbiór kroszonek będzie możliwy po zakończeniu wystawy, do 30 maja 2014 r. , w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Prace nieodebrane pozostaną do dyspozycji organizatora.

Regulamin, szczegóły na stronie www.muzeum.bytom.pl