X Tabor Domu Tańca – w tym roku polsko-ormianski

W jurcie. Tabor w Szczebrzeszynie 2009, fot. Szymon Brzeziński

W jurcie. Tabor w Szczebrzeszynie 2009
fot. Szymon Brzeziński

W imieniu organizatorów zapraszamy na X Tabor Domu Tańca, który po raz trzeci odbędzie się w Szczebrzeszynie 15-22 sierpnia. W tym roku edukacyjno-artystyczny festiwal poświęcony jest etnomuzycznej kulturze Ormian oraz jak co roku muzyce tradycyjnej Roztocza.

Tabor, organizowany po raz dziesiaty przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” jest tygodniową,
intensywną szkołą tradycji muzycznych in crudo.

Dla organizatorów bardzo ważne jest twórcze podejście do muzyczno-tanecznej tradycji (kreatywność, improwizacja, spontaniczność, własna
inwencja), jednak przy zachowaniu charakterystycznych cech stylu oraz dawnych
manier wykonawczych.

Stwarzamy więc w czasie Taboru również przestrzeń dla
prywatnego czy publicznego (koncerty, zabawy, dyskusje) wyrażania własnej
ekspresji, przemyśleń, umiejętności, co jest istotnym uzupełnieniem procesu
nauki w ramach samych warsztatów, które mają bardziej metodyczny i
dyscyplinujący charakte. Blisko życia, bez stylizacji i sztafażu, nie na użytek sceny, osobiście – to są cechy,
które charakteryzują nasze podejście do kultury tradycyjnej, czy dawniej:
ludowej 
–  podkreślają.

Gościem specjalnym tegorocznego Taboru będzie Karen Hakobian Trio: Karen Hakobian – duduk, zurna, pakapzuk (dudy), pku, shvi; także wytwórca instrumentów, Gagik Muradian – kemancha, śpiew oraz Araz Ordinian – dhol (bęben).

Znakomici muzycy tradycyjni i klasyczni z Erewania poprowadzą pierwsze w Polsce warsztaty gry na duduku – archaicznym ludowym klarnecie z drzewa morelowego, instrumencie o niezwykłej barwie i brzmieniu "duszy", tak starym jak kultura ormiańska; poza tym taniec i śpiew ormiański.

W programie przewidziano m.in. warsztaty tańca polskiego – tańce wirowe i korowodowe (rekonstrukcja) – Jacek Halas, warsztaty ludowych skrzypiec polskich – Maciej Filipczuk, Szkoła Suki Biłgorajskiej i Kapela Lubelska – Zbigniew i Krzysztof Butrynowie, a także warsztaty otwierania i doskonalenia głosu oraz śpiewu "białym głosem" – praca ze stylem i repertuarem z południowej i wschodniej Lubelszczyzny, dla początkujących i zaawansowanych – prowadzenie Agata Harz, Ewa Grochowska Mieczysław Litwiński; warsztaty kaligrafii prowadzenie Barbara Wilińska oraz dwudniowe warsztaty filcowania i wyrobu przedmiotów użytkowych z wełny owczej – Agnieszka Jackowiak.

Ponadto odbędą się wykłady, spotkania, filmy, koncerty i potańcówki przy muzyce tradycyjnej m.in. Mosaic, zespół "Jarzębina" z Kocudzy, trio Karena Hakobiana z Erewania, Kapela St. Głaza, Br. Bida, Kapela Hałasów, Czarne Motyle, Kapela z Woli Destymflandzkiej, Melodia w Polsce.

Niezapomniano także o najmłodszych uczestnikach imprezy. W ramach „dużego Taboru” prowadzony jest też „mały Tabor” dla dzieci
przyjezdnych i miejscowych, które wspólnie uczą się dawnych gier, zabaw, tańców,
piosenek. W tym roku dzieci przygotują również przedstawienie teatralne na oparte na podstawie bajki ormiańskiej (prowadzenie Agata Krawczyk, Joanna Sarnecka).

    Zapisy trwają, pełny program na stronie www.tabor.domtanca.art.pl, kontakt: 608 804 051

    Organizatorzy: Tyndyryndy, Wydawnictwo In Crudo, Stowarzyszenie "Dom Tańca", Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

    Wsparcie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    TESTTT