X Międzynarodowe Warsztaty Śpiewu Archaicznego w Młotach

Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji zaprasza na IX Miedzynarodowe warsztaty śpiewu archaicznego (21-28 lipca oraz 30 lipca – 6 sierpnia br.)
do niewielkiej wsi Młoty na Dolnym Śląsku otoczonej Górami Bystrzyckimi. Warsztaty spiewu i tanca poprowadzą muzycy zespołu Buttia z Kijowa oraz OVO z Wroclawia. zob. szczegóły

TESTTT