Wydawnictwo BOSZ nagrodzone za „Karpacki świat Bojków i Łemków”

Podczas 20. Targów Książki w Krakowie ogłoszono zwycięzców tegorocznego konkursu na książkę edytorsko doskonałą. Wśród nagrodzonych Wydawnictwo BOSZ za album „Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie”.

Odbywający się od 2000 roku w ramach Targów konkurs na książkę edytorsko doskonałą, ma na celu nagrodzenie najciekawszych pod względem edycji książek, ukazujących się w ostatnim roku w Polsce. W tegorocznej edycji wzięło udział 67 publikacji 32 wydawców.

Wydawnictwo BOSZ otrzymało nagrodę za “Kreację” za wspaniały druk i graficzne opracowanie albumu ze zdjęciami Romana Reinfussa “Karpacki Świat Bojków i Łemków”.

„Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie” to zbiór ponad dwustu unikatowych zdjęć wykonanych przed drugą wojną światową przez znakomitego etnografa i znawcę sztuki ludowej – Romana Reinfussa. Zafascynowany kulturą Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny etnograf przez wiele lat dokumentował bogate tradycje kulturowe tych terenów. Podróżując z aparatem fotograficznym po ówczesnych polskich Karpatach, badał – w oparciu o stworzoną przez siebie metodę badawczą – życie codzienne, obyczaje i kulturę mieszkańców Podkarpacia.

Jego zdjęcia odznaczają się szczególną wartością dokumentacyjną, będącą nie tylko przedmiotem badań naukowych, ale też obiektem ekspozycji muzealnych. Reinfuss pokazywał świat Bojków i Łemków w sposób unikatowy – traktował ich teraźniejszość jako swoisty „zabytek” dziejowy. Szczególną uwagę poświęcał tym, którzy pozostawali wierni tradycji, dokumentując nie tylko obyczaje ludności, ale także i zastaną architekturę budownictwa ludowego – uwieczniał chaty, kościoły, kapliczki, cmentarze, młyny itp.

Książka jest wspaniałym świadectwem pracy badacza, któremu udało się poznać kulturę miejscowych górali. Oprócz zdjęć album zawiera także bogaty zbiór oryginalnych, archiwalnych dokumentów. Całość spuścizny ikonograficznej Reinfussa zdeponowana jest w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – współtwórcy albumu. „Karpacki świat Bojków i Łemków” to ciekawa pozycja dla osób zainteresowanych kulturą, etnografią oraz szeroko pojętą „karpackością” uwiecznioną na zdjęciach sprzed ponad półwieku

20. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odbyły się w dniach 27-30 października 2016 r.

Zbigniew Libera (tekst), Hubert Ossadnik (tekst), Błażej Ostoja Lniski (proj. graf.), Anna Chudzik (red.)
Liczba stron: 248
Liczba zdjęć: 276
Format: 240 × 300 mm
ISBN: 978-83-7576-260-0
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2015

 

Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie

Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie

Źródło: na podstawie www.dzieje.pl i www.bosz.com.pl