Warsztaty Rękodzieła Ludowego w Supraślu 2009

Warsztaty tkactwa dwuosnowego, fot. WOAK w  Białymstoku

Warsztaty tkactwa dwuosnowego
fot. WOAK w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza na Warsztaty Rękodzieła Ludowego w Supraślu w zakresie tkactwa, garncarstwa, plecionkarstwa ze słomy i wikliny.

Warsztaty przeznaczone są głównie dla instruktorów, nauczycieli z zakresu tradycji regionalnej

Celem warsztatów jest zachowanie i przekazanie umiejętności i tradycji w zakresie tkactwa, garncarstwa, plecionkarstwa ze słomy i wikliny.

Termin i miejsce warsztatów: 29 czerwca – 10 lipca 2009 r. Zajęcia będą się odbywać równolegle w trzech pracowniach udostępnionych nam przez Liceum Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu.

Uczestnicy:

Instruktorzy placówek kultury, pracownicy skansenów, działów etnograficznych muzeów, nauczyciele, twórcy amatorzy, właściciele kwater agroturystycznych, entuzjastów sztuki ludowej.

Program warsztatów:

* 29 czerwca – przyjazd i zakwaterowanie

* wkład na temat "Twórczość ludowa na Podlasiu, w zakresie tkactwa, plecionkarstwa i garncarstwa"

* zajęcia praktyczne odbywające się równocześnie w każdej pracowni z zakresu tkactwa, garncarstwa, plecionkarstwa ze słomy i wikliny – poprowadzą twórcy ludowi.

* wycieczka szlakiem rękodzieła – odwiedzenie pracowni garncarskiej w Czarnej Wsi Kościelnej (poznanie technologii wypału w piecu ziemnym), tkackiej w Janowie (poznanie warsztatu tkactwa dwuosnowowego) i rzeźbiarskiej w Sokółce (obejrzenie izby rękodzieła ludowego ze zbiorów Oddziału Białostockiego STL oraz pracowni rzeźbiarskiej )

* "Twórczą Sobotę" połączoną z pokazami i sprzedażą wyrobów.

* podsumowanie działań połączone z wystawą powstałych prac przed Liceum Plastycznym w Supraślu, omówieniem przebiegu warsztatów i oceną zdobytych umiejętności, wręczeniem dyplomów uczestnictwa.

* wyjazd uczestników – 9 lipca

* wystawa powarsztatowa i wydanie publikacji ukazującej efekty działań.- październik, siedziba WOAK w Białymstoku

Organizatorzy zapewniają:

* noclegi i wyżywienie w Internacie Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu ul. Plac Kościuszki 1

* instruktaż i wykładowców

* materiały i narzędzia

Część wykonanych w czasie warsztatów prac pozostaje na własność organizatora (zastrzegamy sobie prawo wyboru)

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i zgłaszają się w biurze organizacyjnym (Internacie Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu ul. Plac Kościuszki 1 ) od godz. 11.00

Akredytacja na plener wynosi 458zł .Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do 20 czerwca 2008r.( z dopiskiem warsztaty w Supraślu) oraz wpłacenie w tym samym terminie akredytacji na konto WOAK-u Bank PEKAO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

NASZ ADRES: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY UL.KILIŃSKIEGO 8, 15-950 BIAŁYSTOK

Dodatkowych informacji udziela: Dział Sztuk Plastycznych WOAK tel: 085 740 37 15 lub 085 740 37 16

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 5, Ochrona dziedzictwa kultury ludowej

Informacje o warsztatach znajdują się na stronie internetowej www.woak.bialystok.pl , gdzie warto również zobaczyć foto-reportaż o ubiegłorocznych warsztatach – Supraśl 2008

Doukumenty:
wiecej.gif Regulamin warsztatów oraz KARTA ZGŁOSZENIA

TESTTT