Warsztaty Rękodziała Ludowego w Supraślu 2012

Warsztaty Rękodziała Ludowego w Supraślu, fot. organizatorzy

Warsztaty Rękodziała Ludowego w Supraślu
fot. organizatorzy

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na Warsztaty Rękodzieła Ludowego w Supraślu w zakresie tkactwa, garncarstwa, plecionkarstwa ze słomy i wikliny.

Celem warsztatów jest ożywienie, popularyzacja i podtrzymanie zanikających dziedzin rękodzieła ludowego charakterystycznych dla naszego regionu, jak również przekazanie

i wykorzystanie poznanych technik do stworzenia pamiątki regionalnej.

Termin i miejsce warsztatów: 6-15 lipca 2012 r.

Zajęcia będą się odbywać równolegle w trzech pracowniach udostępnionych nam przez Liceum Plastyczne im. A. Grottgera w Supraślu.

Uczestnicy:

Instruktorzy placówek kultury, pracownicy skansenów, działów etnograficznych muzeów, nauczyciele, twórcy amatorzy, właściciele kwater agroturystycznych, entuzjaści sztuki ludowej.

Program warsztatów:

– 6 lipca 2012 r.- przyjazd od godz. 9.00 – 14.00, zakwaterowanie w internacie, obiad o godz.14.00

– prezentacja dokumentacji wykonanej podczas wyjazdów terenowych oraz wykład wraz z multimedialnym pokazem realizacji inspirowanych sztuką ludową pt.: "Sztuka ludowa we współczesnym projektowaniu".

– zajęcia praktyczne odbywające się równocześnie w każdej pracowni z zakresu tkactwa, garncarstwa, plecionkarstwa ze słomy i wikliny – poprowadzą twórcy ludowi.

– "Twórcza Sobota" pokaz działań warsztatowych udziałem twórców na rynku miasta, zorganizowany dla społeczności lokalnej.

– podsumowanie działań połączone z wystawą powstałych pamiątek regionalnych , omówieniem przebiegu warsztatów i oceną zdobytych umiejętności, wręczeniem dyplomów uczestnictwa.

– wyjazd uczestników – 15 lipca 2012r., po śniadaniu.

– wystawa powarsztatowa i wydanie publikacji ukazującej efekty działań.- październik br., siedziba WOAK w Białymstoku.

Ponadto:

W październiku 2012r. odbędzie się konferencja na temat "Rękodzieło ludowe – tradycja, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość udziałem przedstawiciela

Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenia Serfenta z Cieszyna, Muzeum Podlaskiego i Stowarzyszenia Twórców Ludowych, z możliwością udziału uczestników warsztatów.

Organizatorzy zapewniają:

– noclegi i wyżywienie w Internacie Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu, ul. Plac Kościuszki 1

– instruktaż i wykładowców

– materiały i narzędzia

Część wykonanych w czasie warsztatów prac pozostaje na własność organizatora (zastrzegamy sobie prawo wyboru)

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i zgłaszają się w biurze organizacyjnym (Internacie Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu ul. Plac Kościuszki 1 ) od godz. 11.00

Akredytacja na warsztaty wynosi 338zł.

Warunkiem uczestnictwa jest:

– przygotowanie koncepcji (w postaci szkiców) PAMIĄTKI REGIONALNEJ w jednej z podanych technik i przesłanie jej wraz z kartą zgłoszenia pocztą elektroniczną lub tradycyjną do 22 czerwca 2012r. (z dopiskiem warsztaty w Supraślu)

– wpłacenie akredytacji na konto WOAK-u, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na warsztaty / Bank PEKAO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestników decyduje organizator.

Nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
Dodatkowych informacji udziela: Dział Sztuk Plastycznych WOAK tel: 085 740 37 15 lub 085 740 37 16

wiecej.gif Karta zgłoszenia

TESTTT