Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych w sprawie Konwencji UNESCO – lista organizacji

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty dla ekspertów w sprawie realizacji Konwencji UNESCO Konwencji UNESCO z 2003 roku ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Odbywają się one pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Warsztaty odbędą się 18 czerwca 2012 roku Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zakwalifikowano do nich 58 osób z 34 organizacji z terenu całej Polski. Będzie to – pierwsze z co najmniej dwu planowanych na ten rok – spotkanie przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych w sprawie realizacji Konwencji UNESCO ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ma ono ma na celu:

– przedstawienie informacji o bieżących działaniach podejmowanych w kwestii realizacji Konwencji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa;

– wyjaśnienie kwestii prawnych i proceduralnych związanych z zapisami Konwencji oraz z jej oddolnym, ukierunkowanym na środowisko organizacji pozarządowych i wspólnot lokalnych, charakterem;

– wypracowanie wspólnego stanowiska dot. rekomendowanych sposobów realizacji Konwencji oraz zintegrowania ekspertów organizacji pozarządowych/praktyków zainteresowanych współuczestniczeniem w jej realizacji;

– przygotowanie konkretnych stanowisk organizacji pozarządowych i ekspertów w sprawie możliwości powiązania wymienionych w Konwencji poszczególnych dziedzin (zob. poniżej) z konkretnymi przykładami i działaniami prowadzonymi na rzecz podtrzymania i zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie Polski.

Warsztaty będą kontynuowane w październiku w Lublinie jako integralna część Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona", organizowanej przez Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin, 25 – 26 października 2012.

Lista zakwalifikowanych organizacji
Warsztat I: Warszawa, 18 czerwca 2012 roku

1.    Akademia Kobiet Twórczych AKT
2.    Biuro Edukacji Regionalnej, Toruń
3.    Dom Tańca w Warszawie
4.    Fundacja „Dziedzictwo nasze”
5.    Fundacja „Muzyka Kresów”
6.    Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense
7.    Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
8.    Janusz Prusinowski Trio
9.    Kaszubski Uniwersytet Ludowy
10.    Klub Twórców Ludowych przy Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”
11.    Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”
12.    Polski Instytut Antropologii
13.    PTL O / Białystok
14.    PTL O / Cieszyn
15.    PTL O / Gdańsk
16.    PTL O / Lublin
17.    PTL O / Poznań
18.    PTL O / Toruń
19.    PTL O / Wrocław
20.    Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
21.    Schola Teatru Węgajty
22.    Sekcja Ludoznawcza przy ZG Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie
23.    Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego
24.    Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”
25.    Stowarzyszenie CENTRALA MUZYKI TRADYCYJNEJ
26.    Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań
27.    Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
28.    Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Mozaika
29.    Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu
30.    Stowarzyszenie Serfenta
31.    Stowarzyszenie Twórców Ludowych
32.    Stowarzyszenie Twórców Warmii i Mazur
33.    Towarzystwo Miłośników Piwnicznej
34.    Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej
35.    Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Patronat medialny nad warsztatami sprawuje portal KulturaLudowa.pl

TESTTT