Warszawa. Wianki, oczepiny i mary – na Elektoralnej

Mazowieckie Festiwal Teatrów Obrzędowych

Mazowieckie Festiwal Teatrów Obrzędowych

Któż z nas nie zna Mickiewiczowskiego "Ciemno wszędzie, głucho wszędzie….", atmosfery tajemniczych obrzędów i magicznego oblicza tradycji? Właśnie specyfikę tego rodzaju bogactwa kulturowego i tradycji obrzędów ludowych można będzie zgłębiać na koncercie galowym VI Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych.

Koncert galowy odbędzie się 13 września w godzinach od 12.00 do 16.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej 12.

W ramach koncertu odbędzie się ogłoszenie wyników, prezentacje laureatów oraz konsultacje artystyczne.

Artyści wykorzystają różne formy teatralne – teatr dźwięku, światła, ruchu, plastyki – aby przybliżyć i zaprezentować bogatą, wiekową tradycję Mazowsza. Kulturalne zróżnicowanie ziemi mazowieckiej, bogatej w regionalne obrzędy, posłuży do przedstawienia obrzędów o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem, Andrzejkami, zapustami, Wielkanocą, jak również autorskich spektakli.

Wszystko to prowadzić ma do pobudzenia aktywności teatralnej społeczeństw lokalnych Mazowsza. Ma też umożliwić zespołom wymianę doświadczeń warsztatowych i twórczych i zaprezentować widzom kulturę regionu w przystępny i nietuzinkowy sposób.

Podczas koncertu galowego zaprezentują się formacje przybyłe z różnych miejsc na Mazowszu.

Wśród zespołów i formacji, które wzięły udział w Festiwalu, znalazł się między innymi Kurpiowski Zespół Folklorystyczny CARNIACY, założony w pierwszej połowie ubiegłego wieku, grupujący w swej strukturze trzy pokolenia, przygotował weselne widowisko obrzędowe składające się z 3 aktów: I – przy bramie, II – rozpleciny, III – wyprowadziny. W tematyce obrzędowości weselnej pozostawały również inne przedstawienia. Teatr wielopokoleniowy RAZEM zaprezentował widowisko jednego z obrzędów weselnych Oczepiny Marysi.

Za to spektakl Wesele Boryny, oparty na powieści Chłopi, przygotowany został przez Amatorski Zespół Regionalny im. Władysława St. Reymonta. Tajemnice Nocy Świętojańskiej zawarte zostały w spektaklu Na Sobótki, przygotowanym przez Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy. Różne odsłony obrzędu zapustnego zaś znalazły się w zasięgu zainteresowań takich zespołów, jak: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu, Gimnazjum w Krasnosielcu, Szkoła Podstawowa w Amelinie, Szkoła Podstawowa w Drożdżowie, RACZKI z Rakowa, NOWA PIĘTA, RAKOWIANIE – KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH i ŻAKOWIE. Jednym z ciekawszych okazał się spektakl Darcie pierza, dotyczący dawnych zwyczajów ludowych, jakim były prace gospodarskie. Spektakl ten zrealizowała Grupa obrzędowa, działająca przy parafii Amelin.

www.mckis.waw.pl