Warszawa. „Badacz osobny”: śladami etnografii Jacka Olędzkiego

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza do udziału w
konferencji „Badacz osobny”: śladami etnografii Jacka Olędzkiego, która
odbędzie się w dniach 28-29 października.

"Badacz osobny" – tak swoje wspomnienie o Jacku
Olędzkim zatytułował Lech Mróz tuż po śmierci wybitnego etnografa, o
którym często mówi się, że zarówno osobowościowo, jak i badawczo
wyprzedzał swoje czasy. Pragnąc zastanowić się nad fenomenem etnografii
Jacka Olędzkiego, zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej
postaci i spuściźnie tego wyjątkowego badacza.

Poruszając
się tropem istotnych dla jego etnografii wątków, szczególny akcent
chcielibyśmy położyć na obecność Jacka Olędzkiego w namyśle badawczym
dziś; kontynuację lub negację jego rozpoznań, sposobu podejścia do
badanej rzeczywistości.

Zapraszamy
do wspólnej refleksji nad postacią etnografa i typem prezentowanej
przezeń wrażliwości antropologicznej oraz nad współczesnymi
interpretacjami tak istotnych w jego pracach wątków ludowej estetyki,
religijności mieszkańców wsi, mirakularności, konwergencji kultur,
pojęcia lokalności, znaczenia monografii oraz metod wizualnych w opisie
kultury.

Program konferencji:

28 października 2009

10.00-10.15 Rejestracja uczestników.

10.15-10.30 Powitanie, dr Adam Czyżewski /Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie/.

10.30-11.00 prof. dr hab. Zofia Sokolewicz /Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego/, Jacek Olędzki – jakim Go pamiętam.

11.00-11.30 prof. dr hab. Czesław Robotycki /Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego/, Sztuka ludowa a światopogląd jej twórców i odbiorców.

11.30-12.00 Dyskusja

/Przerwa na kawę/

12.30-13.00 dr Adam Czyżewski /Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie/,

Rzecz o dyfuzji, konwergencji i kontestacji. W hołdzie Jackowi Olędzkiemu.

13.00-13.30 dr Ewa Klekot /Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski/, Sztuka bardziej ludzka niż ludowa – kurpiowskie badania Jacka Olędzkiego.

13.30-14.00 Dyskusja

/Przerwa obiadowa/

15.30-16.00 dr Tomasz Rakowski /Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski/, Rzeczy, gesty, niebiosa. Fenomenologia Jacka Olędzkiego.

16.00-16.30 dr Jarosław Kolczyński, Od panoramy do kadru. Optyka antropologiczna Jacka Olędzkiego w "Ludziach wygasłego wejrzenia".

16.30-17.00 mgr Mateusz Braun, Dokumentacje
fotograficzne i filmowe Jacka Olędzkiego w zbiorach Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Charakterystyka.

17.00-17.30 Dyskusja

/Przerwa na kawę/

18.00-19.30 Blok filmowy, komentarz: Ryszard Ciarka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Ofiara, 1958 rok, 5 min.

Czekam na Twe zmiłowanie, 1959 rok, 8 min.

Kadzidło, 1959 rok, 7 min.

Kozy prostyńskie, 1959 rok, 8 min.

Rzeźba Chrystusa frasobliwego, 1960 rok, 7 min.

Jan Sęk z Płoszyc, 1962 rok, 15 min.

Sacrum – profanum, 1984 rok, 24 min.

29 października 2009

10.30-11.00 mgr Przemysław Rutowicz /Uniwersytet Łódzki/, Badacz gabinetowy – badacz terenowy. Dawne dystynkcje we współczesnej praktyce badawczej antropologii kulturowej.

11.00-11.30 mgr Artur Trapszyc /Muzeum Etnograficzne w Toruniu/, Podmiotowość respondenta i suwerenna wartość jego wypowiedzi jako etyczna norma w badaniach Jacka Olędzkiego.

11.30-12.00 Dyskusja

/Przerwa na kawę/

12.30-13.00 mgr Wiesław Caban, Tematy nieobecne. Moje wieczorne spotkania z Jackiem Olędzkim w Murzynowie.

13.00-13.30
dr Magdalena Machowska /Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego/, mgr Magdalena Kwiecińska /Instytut Etnologii i
Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego/, Jak murzynowiacy pamiętają Jacka Olędzkiego. Raport z badań terenowych.

13.30-14.00 Dyskusja

/Przerwa obiadowa/

15.30-16.00 mgr Kamila Baraniecka-Olszewska /Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/, Wrażliwość mirakularna w dobie kultury popularnej. Czy wciąż oczekujemy cudów? Kilka uwag o misteriach Męki Pańskiej.

16.00-16.30 mgr Tomasz Madej /Muzeum Azji i Pacyfiku/, Od inspiracji po badania terenowe na Kurpiowszczyźnie.

16.30-17.00 mgr Piotr Morawski /Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk/, O kolekcjonowaniu cudów, czyli pochwała muzeum.

17.00-17.30 Dyskusja

/Przerwa na kawę/

18.00-19.30 Blok filmowy, komentarz: Ryszard Ciarka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

– Szkice z Afryki: Sahara, Beleng, Atani, Kano, Dar-Dakar, 1989 rok, łączny czas 45 min.

Baranku Boży, 1984 rok, 35 min.

Zakończenie konferencji.

——————————————————-

Projekt towarzyszący konferencji: Grupa Twożywo.

"Badacz osobny" – tak swoje wspomnienie o Jacku
Olędzkim zatytułował Lech Mróz tuż po śmierci wybitnego etnografa, o
którym często mówi się, że zarówno osobowościowo, jak i badawczo
wyprzedzał swoje czasy. Pragnąc zastanowić się nad fenomenem etnografii
Jacka Olędzkiego, zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej
postaci i spuściźnie tego wyjątkowego badacza.

Poruszając
się tropem istotnych dla jego etnografii wątków, szczególny akcent
chcielibyśmy położyć na obecność Jacka Olędzkiego w namyśle badawczym
dziś; kontynuację lub negację jego rozpoznań, sposobu podejścia do
badanej rzeczywistości.

Zapraszamy
do wspólnej refleksji nad postacią etnografa i typem prezentowanej
przezeń wrażliwości antropologicznej oraz nad współczesnymi
interpretacjami tak istotnych w jego pracach wątków ludowej estetyki,
religijności mieszkańców wsi, mirakularności, konwergencji kultur,
pojęcia lokalności, znaczenia monografii oraz metod wizualnych w opisie
kultury.

Program konferencji:

28 października 2009

10.00-10.15 Rejestracja uczestników.

10.15-10.30 Powitanie, dr Adam Czyżewski /Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie/.

10.30-11.00 prof. dr hab. Zofia Sokolewicz /Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego/, Jacek Olędzki – jakim Go pamiętam.

11.00-11.30 prof. dr hab. Czesław Robotycki /Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego/, Sztuka ludowa a światopogląd jej twórców i odbiorców.

11.30-12.00 Dyskusja

/Przerwa na kawę/

12.30-13.00 dr Adam Czyżewski /Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie/,

Rzecz o dyfuzji, konwergencji i kontestacji. W hołdzie Jackowi Olędzkiemu.

13.00-13.30 dr Ewa Klekot /Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski/, Sztuka bardziej ludzka niż ludowa – kurpiowskie badania Jacka Olędzkiego.

13.30-14.00 Dyskusja

/Przerwa obiadowa/

15.30-16.00 dr Tomasz Rakowski /Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski/, Rzeczy, gesty, niebiosa. Fenomenologia Jacka Olędzkiego.

16.00-16.30 dr Jarosław Kolczyński, Od panoramy do kadru. Optyka antropologiczna Jacka Olędzkiego w "Ludziach wygasłego wejrzenia".

16.30-17.00 mgr Mateusz Braun, Dokumentacje
fotograficzne i filmowe Jacka Olędzkiego w zbiorach Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Charakterystyka.

17.00-17.30 Dyskusja

/Przerwa na kawę/

18.00-19.30 Blok filmowy, komentarz: Ryszard Ciarka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Ofiara, 1958 rok, 5 min.

Czekam na Twe zmiłowanie, 1959 rok, 8 min.

Kadzidło, 1959 rok, 7 min.

Kozy prostyńskie, 1959 rok, 8 min.

Rzeźba Chrystusa frasobliwego, 1960 rok, 7 min.

Jan Sęk z Płoszyc, 1962 rok, 15 min.

Sacrum – profanum, 1984 rok, 24 min.

29 października 2009

10.30-11.00 mgr Przemysław Rutowicz /Uniwersytet Łódzki/, Badacz gabinetowy – badacz terenowy. Dawne dystynkcje we współczesnej praktyce badawczej antropologii kulturowej.

11.00-11.30 mgr Artur Trapszyc /Muzeum Etnograficzne w Toruniu/, Podmiotowość respondenta i suwerenna wartość jego wypowiedzi jako etyczna norma w badaniach Jacka Olędzkiego.

11.30-12.00 Dyskusja

/Przerwa na kawę/

12.30-13.00 mgr Wiesław Caban, Tematy nieobecne. Moje wieczorne spotkania z Jackiem Olędzkim w Murzynowie.

13.00-13.30
dr Magdalena Machowska /Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego/, mgr Magdalena Kwiecińska /Instytut Etnologii i
Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego/, Jak murzynowiacy pamiętają Jacka Olędzkiego. Raport z badań terenowych.

13.30-14.00 Dyskusja

/Przerwa obiadowa/

15.30-16.00 mgr Kamila Baraniecka-Olszewska /Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk/, Wrażliwość mirakularna w dobie kultury popularnej. Czy wciąż oczekujemy cudów? Kilka uwag o misteriach Męki Pańskiej.

16.00-16.30 mgr Tomasz Madej /Muzeum Azji i Pacyfiku/, Od inspiracji po badania terenowe na Kurpiowszczyźnie.

16.30-17.00 mgr Piotr Morawski /Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk/, O kolekcjonowaniu cudów, czyli pochwała muzeum.

17.00-17.30 Dyskusja

/Przerwa na kawę/

18.00-19.30 Blok filmowy, komentarz: Ryszard Ciarka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

– Szkice z Afryki: Sahara, Beleng, Atani, Kano, Dar-Dakar, 1989 rok, łączny czas 45 min.

Baranku Boży, 1984 rok, 35 min.

Zakończenie konferencji.

——————————————————-

Projekt towarzyszący konferencji: Grupa Twożywo.

TESTTT