W Kazimierzu Dolnym przyznano nagrody dla najlepszych kapel i śpiewaków ludowych

Zakończył się 51. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych z 15 województw. W tym roku jury przyznało ponad 80 nagród i wyróżnień.

W tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowało się 18 kapel, 32 zespoły śpiewacze, 14 instrumentalistów, 25 solistów śpiewaków, 10 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 22 grupy w konkursie „Duży – Mały”, gdzie mistrzowie występują z uczniami. W sumie ponad 800 artystów ludowych.

„Jury pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wysokiego poziomu tegorocznej edycji Festiwalu. Znalazło to odzwierciedlenie w ilości przyznanych nagród oraz wyróżnień i to właściwie we wszystkich kategoriach. Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu. (…) Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego oraz regionalnych strojów oraz niezwykle cennego archaicznego instrumentarium. Z aprobatą stwierdza większą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w tekstach treściowe przesłania” – napisano w uwagach komisji artystycznej dołączonych do protokołu z obrad jury Festiwalu,

Jury, pod przewodnictwem prof. Jana Adamowskiego, oceniało dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny.

W kategorii kapel główną nagrodę, kazimierską Basztę oraz 2,5 tys. zł przyznano Kapeli Czesława Kocemby z Łagowa (Łódzkie). Trzy równorzędne I nagrody po 1800 zł każda przyznano Kapeli Jakuba Rusieckiego z Rabki Zdroju (woj. małopolskie), Kapeli „Stacha” z Dzwoli (woj. lubelskie), Kapeli Henryka Gwiazdy z Ligęzowa (woj. mazowieckie). Ponadto przyznano pięć równorzędnych II nagród oraz cztery równorzędne III nagrody.

Wśród zespołów śpiewaczych Basztę “wyśpiewał” Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV (woj. lubelskie), otrzymując również 2,5 tys. zł przyznano Zespołowi Śpiewaczemu z Łukowej IV. Dwie równorzędne I nagrody w wysokości 1500 zł otrzymały: Grupa Śpiewacza Zespołu „Dolina Popradu” z Piwnicznej Zdroju (woj. małopolskie), Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia (woj. lubelskie). Jury przyznało również po cztery II i III nagrody oraz sześć wyróżnień.

Nagrodę główną Basztę i 1,5 tys. zł w kategorii solistów instrumentalistów otrzymał Andrzej Budz, instrumentalista z Dębna Podhalańskiego (Małopolskie). I nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał Zdzisław Marczuk, skrzypek z Zakalinek (woj. lubelskie). W tej kategorii przyznano także II nagrodę, cztery równorzędne III nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Najwyższą nagrodę Basztę i 1 tys. zł w kategorii solistów śpiewaków otrzymała Krystyna Hoduń z Rozkopaczewa (woj. lubelskie). I nagrodę w wysokości 700 zł otrzymała Janiny Pydo z Goraja (woj. lubelskie). Jury przyznało również trzy równorzędne II nagrody, sześć III nagród oraz jedno wyróżnienie.

W konkursie Folklor-Kontynuacja przyznano dwie nagrody I stopnia, które otrzymali Kapela Dorosza z Warszawy (1,2 tys. zł) oraz Justyna Piernik – śpiewaczka z Warszawy (600 zł). Jury przyznało także pięć II nagród oraz trzy III nagrody.

W konkursie “Duży-Mały”, w grupie instrumentalistów Jury przyznało pięć równorzędnych nagród I stopnia w wysokości 650 zł. Nagrody otrzymali: Kapela Ludowa „Młode Kurasie” z Lubziny (woj. podkarpackie, Zdzisław Marczuk z Gabrielą Wowczeniuk z Małaszewicz (woj. lubelskie), Michał Umławski z uczniem z Krobi (woj. wielkopolskie), Jakub Karpuk z Jakubem Bukowskim z Ełku (woj. warm.-mazurskie) oraz Zbigniew Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego (woj. lubelskie). Ponadto przyznano cztery równorzędne nagrody drugiego stopnia w wysokości 500 zł oraz trzy nagrody trzeciego stopnia po 350 zł. W grupie śpiewaków przyznano trzy nagrody I stopnia i 500 zł otrzymują: Marcin Lićwinko z Dominikiem Bołtralikiem z Gruszek (woj. podlaskie), Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy „Jarka” z Kowal Oleckich (woj. warm.-mazurskie), Zofia Sulikowska z zespołem „Promyki” z Wojsławic (woj. lubelskie). Jury przyznało również pięć nagród drugiego stopnia po 400 zł i dwie nagrody trzeciego stopnia po 300 zł.

Jury tegorocznego Festiwalu przyznało także dwie nagrody specjalne w formie jubileuszowych albumów, które otrzymują: Tadeusz Jedynak – wieloletni uczestnik i laureat Festiwalu oraz Kapela „Gorcanie” z Niedźwiedzia za dbałość o tradycje folklorystyczne własnego subregionu z zachętą do dalszych poszukiwań.

Jury obradowało w składzie:
1. prof. dr hab. Jan Adamowski – przewodniczący
2. mgr Maria Baliszewska
3. mgr Aleksandra Bogucka
4. mgr Marian Chyżyński
5. prof. dr hab. Piotr Dahlig
6. dr Jacek Jackowski
7. Remigiusz Mazur-Hanaj
8. prof. dr hab. Bożena Muszkalska
9. dr Janina Biegalska – sekretarz jury

Komisja artystyczna zaapelowała również o to aby „instytucja, jaką jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych została wpisana na „listę dobrych praktyk” przewidzianą przez Konwencję UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowaną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2010 roku i ustawowo przyjęta przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011”. Jak zaznacza komisja „procedura ta niebawem zostanie formalnie otwarta”.

Pełny protokół z uwagami i zaleceniami komisji artystycznej dostępny jest na stronie www.wok.lublin.pl

* Zdjęcie na górze: Zbigniew Butryn z uczniami z Janowa Lubelskiego – laureaci I nagrody w kategorii Duży Mały, fot. Krzysztof Butryn