Ukazały się dwa albumy o tatarskich zwyczajach

Dwa albumy z fotografiami i opisami tradycji polskich Tatarów: jeden związany ze świętami obchodzonymi przez społeczność tatarską, drugi związany z obrzędem włączenia dziecka do społeczności muzułmańskiej, zwanego azanem – wydał Muzułmański Związek Religijny w RP.

Album pt. Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne jest pierwszą publikacją w całości poświęconą zwyczajom i tradycjom związanym ze świętami religijnymi obchodzonymi przez polskich Tatarów. Składa się z czterech głównych rozdziałów; pierwszy omawia istotę świąt, a kolejne poświęcone są świętom: Ramadan Bajram i Kurban Bajram oraz dniom świątecznym.

Po każdym rozdziale umieszczone są zdjęcia ilustrujące każdy etap danego święta. Jest to wybór fotografii przedstawiających społeczność tatarską w czasie świąt od najstarszych z lat 30., 40. XX wieku po najnowsze, datowane na 2017 r.

Materiał ikonograficzny stanowi niezwykłe źródło na temat obyczajowości i trwałości tradycji.

Album składa się z następujących części: Słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Świadectwo przeżywania), wstęp autorek (Radosny czas), rozdziały: Święta religijne, Ramadan Bajram, Kurban Bajram, Miełlud, Aszurejny Bajram i nowy rok muzułmański, Summary (streszczenie w j. angielskim), Indeks zdjęć oraz spis treści.

i-pamietaj_album

Kolejne wydawnictwo pt. I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan jest w całości poświęcone zwyczajom, tradycjom, obrzędom związanym z azanem, rytuałem przejścia poniekąd rozpoczynającym nasze ziemskie bytowanie.

Pierwsza część publikacji to opis ceremonii azanu – nadania imienia i włączenia dziecka do wspólnoty muzułmańskiej – zgodnej z tradycją tatarską. Druga część to wybór fotografii ukazujących kolejne etapy azanu Tatarów od najstarszych z lat 50. XX wieku po zdjęcia z drugiej dekady XXI w. (rok 2017). Uzupełnieniem zdjęć z uroczystości azanu są zdjęcia tatarskich dzieci w kolejnych dekadach – od 1910 roku do 2003 r.

Album składa się z następujących części: Słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Wyznacznik tożsamości), wstęp autorek (Początek nowego), część merytoryczna prezentująca zasady religii islamu w zakresie azanu oraz opis przebiegu ceremonii zgodnej z tradycją tatarską (I pamiętaj imię swoje!), część poglądowa złożona z 10 rozdziałów zatytułowanych: Przygotowanie obrzędu, Ułożenie dziecka, Stół azanowy, Pierwsze modlitwy, Recytacja azanu do prawego ucha dziecka, Recytacja ikamy do lewego ucha dziecka, Szahada i nadanie imienia, Modlitwy końcowe, Wpis do księgi azanów, Tatarskie dzieci, Summary (streszczenie w j. angielskim) oraz spis treści.

Oba wydawnictwa dostępne są w wersji PDF na stronie www.bibliotekatatarska.pl/ksiazki

Czytaj więcej na www.dzieje.pl