Ukazała się płyta ze świętokrzyskimi kołysankami

23 listopada 2018 miała miejsce premiera płyty pt. „Stuśnij ze ocusia”, na której można usłyszeć tradycyjne kołysanki z regionu Gór Świętokrzyskich. Wydawcą płyty jest Fundacja Korzenie.

W tradycji i obyczajowości wsi śpiew towarzyszący kołysaniu dzieci służył nie tylko ich  usypianiu.  Dla kobiet był formą ekspresji doświadczania macierzyństwa. Za pomocą kołysanek wyrażały one swoje pragnienia, przekazywały emocje i refleksje na temat codzienności. 

Kołysanie pieśnią wspierało budowanie więzi pomiędzy opiekunkami a dziećmi, stanowiło także istotny element rozwoju najmłodszych – wprowadzało je w zasady życia we wspólnocie, było również pierwszym kontaktem dziecka z muzyką tradycyjną.

Na płycie znalazły się utwory przechowane w pamięci mieszkanek wybranych podkieleckich wsi, reprezentujących trzy pokolenia. Są także pieśni zaczerpnięte ze źródeł pisanych, m.in. wg tekstów Oskara Kolberga, czy Władysława Siarkowskiego. 

Udział w nagraniach wzięły: Irena Gąsior z Rudek (gm. Nowa Słupia), Elżbieta Młynarczyk  z Morawicy, Marianna Śmiłowska i Teresa Klimczak z Marzysza (gm. Daleszyce), Iwona Nowakowska i Stefania Waldon z Ciekot (gm. Masłów). Nagrania zrealizowano w studio i domach prywatnych.

Płyta współfinansowana ze środków Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Kieleckiego i Narodowego Centrum Kultury.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patronat medialny: Radio Kielce

Wydawca : Fundacja Korzenie, Kielce 2018