Tytuł „Gwiozda Łowicka”

Rada Miejska w Łowiczu mając na celu uhonorowanie i wyróżnienie działalności twórców ludowych, uchwałą z 27 maja 2010 roku, ustanowiła tytuł zasłużonego dla kultury ludowej pn. „Gwiozda Łowicka”.

Tytułem “GŁ” jest tablica wmurowywana w chodnik Starego Rynku,
wykonana ze szkła hartowanego.

Poszczególne Gwiozdy Łowickie nadane zasłużonym twórcom ludowym utworzą
w najbliższym czasie jedną całość – Aleję Gwiozd wzorowaną na hollywoodzkiej Avenue of Stars.

Ponadto laureat otrzyma akt nadania
tytułu w formie dyplomu, podpisanego przez Przewodniczącego kapituły.
Kapituła składać sie będzie z Burmistrza Miasta Łowicza, Starostę
Łowickiego, Dyrektora Muzeum w Łowiczu, Dyrektora Łowickiego Osrodka
Kultury, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych i
Prezesa Koła Łowickiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Z wnioskiem mogą wystąpić osoby prawne, organizacje pozarządowe,
organy j.s.t, lokalne media, instytucje kultury, związki i
stowarzyszenia społeczno-kulturalne i inne podmioty prowadzące
działalność kulturalną. Formularze wniosków o nadanie tytułu można
otrzymać w Wydziale Promocji UM ul. Stary Rynek 1 pok. 6. tel 0-46 830
91 49 lub 68 mail promocja@um.lowicz.pl .

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2010 r. Uroczystość, na
której zostanie ogłoszony i wręczony tytuł odbędzie się we wrześniu br.

TESTTT