Trzy nowe obrazy Erwina Sówki w kolekcji Muzeum Górnośląskiego

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zakupiło trzy obrazy Erwina Sówki, jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów nieprofesjonalnych. Tym samym instytucja wzbogaciła swoją kolekcję malarstwa śląskich malarzy naiwnych z Grupy Janowskiej.

Nowe obrazy Erwina Sówki zakupione do kolekcji Muzeum Górnośląskiego czyli Złote godziny życia (2016 r.), Mistyczny świat aniołów (2011 r.), W domu, (2016 r.) nabyte zostały bezpośrednio od artysty za łączną kwotę 17.600 zł brutto.

W zbiorach Muzeum Górnośląskiego znajdowały się dotychczas cztery obrazy Erwina Sówki, namalowane w latach 1967–78 XX wieku. Tematyka tych prac inspirowana jest krajobrazem Nikiszowca oraz kulturą górniczą.

Jak czytamy na stronie internetowej Muzeum „impulsem do zakupu kolejnych obrazów artysty była chęć uzupełnienia zbiorów jego malarstwa w Dziale Etnografii Muzeum Górnośląskiego i docelowo poszerzenia kolekcji sztuki Grupy Janowskiej. W ramach tego zespołu znajdują się obrazy oraz rzeźby jej członków, m.in. Teofila Ociepki, Pawła Wróbla, Leopolda Wróbla, Ewalda Gawlika, Bolesława Skulika, Gerharda Urbanka, Antoniego Jaromina oraz wspomnianego Erwina Sówki”.

Dział Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu posiada ogromną kolekcję sztuki – malarstwa, grafiki i rzeźby. Zbiór ten gromadzony jest od lat 50. XX w. Dzięki konkursom tematycznym, organizowanym przez bytomskie muzeum i inne muzea na Śląsku, Muzeum Górnośląskie pozyskiwało nagrodzone prace.

Erwin Sówka, Złote godziny życia, Katowice 2016 r., ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego

Erwin Sówka, Złote godziny życia, Katowice 2016 r., ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego

Do ważnych wystaw będących plonem konkursów należą m.in. Powstania śląskie w sztuce nieprofesjonalnej, Drogi do zwycięstwa, Świat mojej wyobraźni, Kobieta. Jednocześnie eksponaty były pozyskiwane bezpośrednio od samych twórców. W planach Muzeum Górnośląskiego są kolejne zakupy, w tym obrazy, które już teraz powstają m.in. w pracowni Erwina Sówki.

Erwin Sówka urodził się 18 czerwca 1936 r. w Giszowcu (dzielnica Katowic) w rodzinie górniczej. W wieku 16 lat podjął pracę w Kopalni Wieczorek w Janowie, początkowo na powierzchni, potem pod ziemią. W 1955 r. wstąpił do amatorskiego kółka plastycznego przy swoim zakładzie pracy.

Inspiracją dla Erwina Sówki są krajobrazy Nikiszowca i Janowa, dzielnic Katowic. Artysta na obrazach niejednokrotnie uwiecznia swoich bliskich, bardzo często umieszcza je w dwóch przestrzeniach: realnej i magicznej, materialnej i mistycznej. Twórca dysponuje doskonałym warsztatem malarskim, jego obrazy są przemyślane i dopracowane pod każdym względem. W swoich pracach często odwołuje się do Starego Testamentu oraz kultury i religii Wschodu.

Prace Erwina Sówki posiadają w swoich zbiorach m.in.: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, prywatni polscy oraz zagraniczni kolekcjonerzy. Na temat twórczości E. Sówki powstało kilka filmów dokumentalnych, m.in. Sówka Erwin Adama Sikory z 2005 roku. Lech Majewski w 2001 r. nakręcił film o Grupie Janowskiej pt. Angelus.

* Zdjęcie na górze: Erwin Sówka z żona w pracowni, fot. D. Kocemba

Źródło: www.muzeum.bytom.pl