Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Narodowy Instytut  Dziedzictwa prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym,  dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego oraz lokalnym organizacjom pozarządowym, muzeom, liderom i  przedsiębiorcom. Słowem wszystkim tym, których kompetencje i działania  związane są z dziedzictwem lokalnym.

Szkolenia – oparte o materiał zawarty w publikacji NID: „Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach”  – będą „uszyte na miarę”, w oparciu o specyfikę uczestniczących gmin.

Celem szkoleń jest merytoryczne wsparcie samorządów w skutecznym zarządzaniu  dziedzictwem kulturowym, przez co rozumiemy jego efektywną ochronę i wykorzystanie w rozwoju społecznym i gospodarczym gminy.

Spotkania pokażą Państwu, jak interdyscyplinarnym zagadnieniem jest zarządzanie dziedzictwem – ich tematyka będzie obejmować m.in. identyfikację dziedzictwa materialnego i niematerialnego, obowiązki i prawa gminy, narzędzia w dyspozycji gminy (ustawa krajobrazowa, gminna ewidencja zabytków, park kulturowy), dokumenty planistyczne, planowanie strategiczne, partycypację społeczną, edukację, turystykę, promocję i rozwój przedsiębiorczości  – w oparciu o dziedzictwo.

Szkolenia będą okazją do pracy warsztatowej, dyskusji i konsultacji z ekspertami z wymienionych dziedzin. Odbywać się w bieżącym oraz  w przyszłym roku. Gminy zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt na adres: achabiera@nid.pl lub akoziol@nid.pl.

Szkolenia organizowane są w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014-2017.

* Zdjęcie na górze: Fragment okładki poradnika Dziedzictwo obok mnie

Źródło: www.nid.pl